Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

23 Aprilie, 2024

Reguli noi pentru asigurarea accesului la serviciile oferite prin numerele telefonice Premium Rate

Furnizorii de reţele publice de telefonie fixă şi mobilă, la solicitarea altor furnizori, au obligaţia să negocieze acorduri de interconectare în vederea furnizării accesului pentru utilizatorii finali la numerele telefonice cu tarif special Premium rate. Această prevedere se conţine în hotărârea Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI – www.anrceti.md) privind accesul la numerele cu tarif special (Premium rate) furnizat în reţelele publice de comunicaţii electronice. Hotărârea a intrat în vigoare vineri, 9 iulie, odată cu publicarea ei în Monitorul Oficial.

Numerele Premium rate din blocurile 0900 XXXXX, 0905 XXXXX şi 0906 XXXXX sunt numere telefonice non-geografice care asigură accesul utilizatorilor finali la servicii de conţinut de tipul: divertisment, jocuri şi concursuri, televotare, informaţii utile de ordin general, de afaceri, marketing, etc. Tarifele la serviciile date sunt mai mari decât cele aferente apelurilor naţionale, iar plăţile percepute pentru oferirea acestor servicii sunt partajate între furnizorii de reţele de telefonie şi prestatorii serviciilor de conţinut.

În prezent, serviciile Premium rate sunt oferite numai în cadrul unor reţele de telefonie, la ele având acces doar abonaţii acestor reţele. Abonaţii altor reţele nu pot accesa serviciile date pe motiv că furnizorii reţelelor nu găsesc o formulă acceptabilă de plată a serviciilor de tranzit şi terminare a apelurilor pentru a putea încheia acordurile de interconectare corespunzătoare. Agenţia a studiat problema dată şi a propus soluţii, care au fost discutate cu toate părţile interesate şi ulterior incluse în decizia susmenţionată.

Hotărârea stabileşte că furnizorii care au încheiat acorduri de interconectare vor asigura accesul utilizatorilor finali proprii la numerele Premium rate, în condiţiile contractului privind furnizarea serviciilor de conţinut încheiat între furnizorul care controlează accesul la utilizatorii finali şi prestatorul serviciilor de conţinut. Totodată, furnizorii care asigură accesul la numerele Premium rate urmează să publice pe site-urile lor tipul serviciilor de conţinut prestate, tarifele aplicate, precum şi numerele Premium rate utilizate pentru serviciile date.

Potrivit hotărârii, taxarea serviciilor de conţinut se face pe secundă sau pe apel, după caz, în funcţie de tipul serviciului. Facturarea utilizatorilor finali pentru accesarea numerelor Premium rate se efectuează de către furnizorul în reţeaua căruia are loc originarea apelurilor spre aceste numere.

Specialiştii Agenţiei consideră că deschiderea accesului abonaţilor din toate reţelele publice de telefonie la serviciile furnizate prin numerele Premium rate va stimula cererea şi dezvoltarea serviciilor date, de pe urma cărora vor avea de câştigat atât furnizorii, cât şi utilizatorii acestor servicii.

Pentru serviciile furnizate prin numerele independente de locaţie Agenţia va atribui solicitanţilor numere din blocurile „30xxxxxx” şi „38xxxxxx”, alocate în Planul Naţional de Numerotare

Persoanele interesate pot expedia comentarii şi recomandări asupra proiectului supus consultării publice pe adresa: office@anrceti.md. Telefon de contact: 251-337.

12 iulie 2010

Ultima actualizare: 21/07/2010