Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

24 Aprilie, 2024

Piaţa de telefonie mobilă îşi consolidează poziţiile

Datele Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI – www.anrceti.md) privind evoluţia sectorului de telefonie mobilă în nouă luni ale anului 2010 arată că acest sector a depăşit etapa de recesiune din anul 2009 şi a revenit pe linia de creştere atestată în anii anteriori.

În nouă luni, cifra de afaceri a celor trei operatori de telefonie mobilă a crescut, faţă de aceiaşi perioadă a anului 2009, cu 15,4 la sută şi a depăşit nivelul de 2 mld. 541 mil. lei. Venitul mediu lunar per utilizator (ARPU) s-a majorat, de la începutul anului curent, cu 4,36% şi a atins, în trimestrul III, nivelul de 105,1 lei.

Consolidarea poziţiilor pieţei de telefonie mobilă a fost determinată, în temei, de majorarea vânzărilor înregistrate de companiile ORANGE Moldova şi MOLDCELL. Vânzările ORANGE Moldova au crescut cu circa 16%, ale MOLDCELL – cu 19,5%, iar ale MOLDTELECOM s-au redus cu 13,8%.

Unul din factorii creşterii veniturilor obţinute de operatorii de telefonie mobilă l-a constituit majorarea numărului de utilizatori ai serviciilor furnizate de acestea. În perioada de raport, numărul total al utilizatorilor de telefonie mobilă a crescut cu 9% şi a ajuns la 2 mil. 958,8 mii, iar rata de penetrare a acestor servicii, raportată la o sută de locuitori ai republicii, s-a majorat cu 4,6 puncte procentuale şi a atins pragul de 83%.

O creştere semnificativă a fost atestată şi în rândul utilizatorilor serviciului de acces la Internet prin reţelele 3G care consumă cel puţin 1 MB de trafic. Numărul acestora s-a majorat, de la începutul anului, cu 32,6% şi a ajuns la 1 octombrie 2010 la 105,9 mii.

În perioada de raport, pe piaţa de telefonie mobilă au activat trei operatori: SA „Orange-Moldova”, SA „Moldcell” şi SA „Moldtelecom”, sub marca comercială „UNITE”. În funcţie de cifra de afaceri, cea mai mare cotă de piaţă – de 73,03% - este deţinută de ORANGE Moldova. Companiile MOLDCELL şi MOLDTELECOM deţin cote de piaţă estimate la 24,59% şi, respectiv, 2,37%. Titularul celei de-a patra licenţe pentru furnizarea serviciilor de telefonie mobilă – „Eventis Mobile” SRL – nu a activat pe motiv că se află în proces de insolvabilitate.

Alte detalii despre evoluţia pieţei de telefonie mobilă în trimestrele I – III ale anului 2010 le găsiţi pe pagina de Internet a Agenţiei: www.anrceti.md, la compartimentul „Date statistice”.

11 noiembrie 2010

Ultima actualizare: 11/11/2010