Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: +373 22 251-364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

07 Decembrie, 2022

Şedinţă publică pentru aprobarea proiectelor de modificare şi completare a anexelor la hotărârile Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 60- 67, 69-75, 77-79 din 23.12.2010

Consiliul de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) anunţă pentru marţi, 16 octombrie 2012, ora 14.00, desfăşurarea unei şedinţe publice la care vor fi examinate şi aprobate proiectele de modificare şi completare a hotărârilor Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 60-67, 69-75 şi 77-79 din 23.12.2010 cu privire la impunerea obligaţiilor speciale preventive furnizorilor cu putere semnificativă pe pieţele de terminare a apelurilor voce în reţelele individuale de telefonie fixă şi de telefonie mobilă. Şedinţa va avea loc la sediul ANRCETI (bd. Ştefan cel Mare, 134, et. 5, sala de şedinţe şi protocol).

Proiectele au fost elaborate în temeiul art. 53 alin. (3) din Legea comunicaţiilor electronice şi au scopul de a continua procesul de orientare a tarifelor la serviciile de terminare a apelurilor în reţelele fixe şi mobile la costurile LRIC (Long-Run Incremental Cost) şi de nediscriminare prin preţ a apelurilor în funcţie de origine, proces pe care ANRCETI l-a demarat odată cu aprobarea de către Consiliul de Administraţie a Hotărârilor sale nr. 60–79 din 23.12.2010. În acest sens ANRCETI a propus conceptual ca tarifele la serviciile de terminare a apelurilor să fie reduse gradual, timp de trei ani, în fiecare semestru (în şapte etape), astfel încât către 1 ianuarie 2014 aceste tarife să fie bazate pe costuri. Prin hotărârile sale ANRCETI a stabilit, utilizând metoda comparării (Benchmarking), tarifele maxime pentru primele patru etape de reducere a lor, şi-a asumat angajamentul să elaboreze modelele LRIC de calculare a costurilor pentru terminarea apelurilor şi să determine, în baza acestor modele, tarifele ţintă pentru perioada 1.01.2013 – 1.01.2014.

Ulterior, ANRCETI a elaborat modelele susmenţionate, le-a supus procedurii de consultare publică, după care la 8.02.2012 le-a publicat pe pagina sa de Internet la adresa http://anrceti.md/fileupload/53. Calculele efectuate în baza modelelor LRIC au arătat că serviciul pentru terminarea apelurilor în reţeaua mobilă a unui furnizor ipotetic eficient costă 1,12 eurocenţi/min., în reţeaua fixă, la nivel local – 0,42 eurocenţi/min. şi la nivel naţional – 0,48 eurocenţi/min. În baza acestor calcule, ANRCETI a stabilit, în proiectele menţionate, tarifele maxime la serviciile de terminare a apelurilor pentru ultimele trei etape de reducere a acestor tarife.

În perioada 13 februarie - 5 martie 2012, ANRCETI a expus proiectele date spre consultare publică pe pagina sa de Internet, consultare care a fost prelungită, la solicitarea unor furnizori, până la 26 martie 2012. La 27 aprilie ANRCETI a desfăşurat audieri publice pe marginea proiectelor, la care furnizorii au solicitat efectuarea unei analize suplimentare a impactului acestor reglementări asupra sectorului de comunicaţii electronice şi a economiei naţionale.

La 21 august curent ANRCETI a organizat o şedinţă lărgită, cu participarea furnizorilor de reţele şi servicii de telefonie fixă şi mobilă, reprezentanţilor ministerelor Economiei, Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, experţilor independenţi, la care a prezentat o informaţie detaliată despre impactul reducerii tarifelor de interconectare pentru traficul naţional şi internaţional asupra furnizorilor de servicii de telefonie fixă şi mobilă. În aceeaşi şedinţă, au fost discutate propunerile formulate de ANRCETI privind căile de soluţionare a acestei probleme. Luând în considerare impactul semnificativ al reglementării tarifelor pentru terminarea apelurilor internaţionale în reţelele naţionale asupra sectorului de comunicaţii electronice şi al economiei naţionale în ansamblu, precum şi propunerile participanţilor la şedinţă, ANRCETI a decis să revină la acest subiect mai târziu.

Potrivit Notei informative, în proiectele susmenţionate, ANRCETI propune ca procesul de stabilire a tarifelor pentru terminarea apelurilor internaţionale în reţelele naţionale în baza costurilor LRIC şi de excludere a discriminării prin preţ a apelurilor în funcţie de originea lor naţională sau internaţională se fie finalizat la 31.12.2016. Totodată, în scopul atenuării impactului reducerii tarifelor la serviciile de terminare a apelurilor asupra veniturilor furnizorilor obţinute din terminarea apelurilor naţionale ANRCETI propune extinderea termenului limită de diminuare a acestor tarife cu 6 luni – de la 01.01.2014 la 01.07.2014. Astfel, la cele şapte etape de reducere a tarifelor la serviciile de terminare a apelurilor a fost adăugată încă o etapă - etapa a 8-a.

9 octombrie 2012

Ultima actualizare: 9/10/2012