Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

05 Februarie, 2023

Consultarea proiectelor de modificare şi completare a anexelor la hotărârile Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 60-75, 77-79 din 23.12.2010

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI – www.anrceti.md) expune pe pagina sa de Internet, pentru consultare publică, proiectele de modificare şi completare a hotărârilor Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 60 – 75 şi 77 – 79 din 23.12.2010 cu privire la impunerea obligaţiilor speciale preventive furnizorilor cu putere semnificativă pe pieţele de terminare a apelurilor voce în reţelele individuale de telefonie fixă şi de telefonie mobilă (pieţele 3 şi 7). Consultarea se va desfăşura până la 5 martie curent, aceasta fiind data limită de prezentare a recomandărilor pe marginea documentelor supuse consultării publice.

Proiectele vin să dezvolte procesul de orientare a tarifelor la serviciile de terminare a apelurilor în reţelele fixe şi mobile la costurile LRIC (Long-Run Incremental Cost) şi de nediscriminare prin preţ a apelurilor în funcţie de origine, proces pe care Agenţia l-a demarat odată cu aprobarea de către Consiliul său de Administraţie a hotărârilor nr. 60 – 79 din 23.12.2010.

Prin aceste hotărâri Agenţia a impus furnizorilor cu putere semnificativă pe pieţele menţionate mai sus şi obligaţia de a orienta tarifele pentru terminarea apelurilor la nivelul costurilor LRIC şi a exclude discriminarea prin preţ a apelurilor terminate în funcţie de originea lor. La elaborarea acestor hotărâri s-a ţinut cont şi de Recomandarea Comisiei Europene nr.2009/396/CE din 7 mai 2009 cu privire la reglementarea tarifelor de terminare a apelurilor telefonice în reţelele fixe şi reţelele mobile în UE. Totodată, Consiliul de Administraţie al ANRCETI a decis, la momentul aprobării hotărârilor nr. 60 – 79 din 23.12.2010, că tarifele pentru serviciile de terminare a apelurilor vor fi coborâte gradual (în 7 etape), în fiecare şase luni, astfel încât către 1 ianuarie 2014 acestea să fie bazate pe costuri.

Prin hotărârile sale Consiliul de Administraţie al ANRCETI a stabilit, cu aplicarea metodei benchmarking, tarifele maximale pentru primele patru etape de coborâre a lor (perioada 01.01.2011 – 31.12.2012). Tot atunci, Agenţia şi-a luat angajamentul să elaboreze modelele LRIC şi să calculeze în baza acestora tarifele reale pentru terminarea apelurilor. Ulterior, Agenţia a elaborat cu suportul consultanţilor din cadrul proiectului de asistenţă tehnică oferit de către Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare, modelele LRIC de calculare a costurilor pentru terminarea apelurilor, le-a supus consultării publice şi a publicat la 08.02.2012 versiunea finală a acestora pe pagina sa de Internet la adresa http://anrceti.md/fileupload/53.

Potrivit Notei informative care însoţeşte proiectele, modelele de calculare a costurilor pentru terminarea apelurilor în reţelele mobile şi fixe au arătat că costul acestui serviciu în reţeaua mobilă a unui furnizor ipotetic eficient este de 1,12 eurocenţi/min., în reţeaua fixă, la nivel local – de 0,42 eurocenţi/min. şi la nivel naţional – de 0,48 eurocenţi/min. În baza acestor calcule, Agenţia a stabilit, în proiectele supuse consultării, tarifele maximale pentru serviciile de terminare a apelurilor în reţelele mobile şi fixe.

Persoanele interesate pot expedia comentarii şi recomandări asupra proiectelor supuse consultării publice, în scris, prin poştă pe adresa ANRCETI: bd. Ştefan cel Mare, 134, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova, prin fax: (0 22) 222-885 şi/sau la adresa de e-mail: office@anrceti.md. Telefon de contact: 251-337.

13 februarie 2012

Ultima actualizare: 13/02/2012