Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

06 Decembrie, 2023

ANRCETI aminteşte furnizorilor despre necesitatea respectării termenelor de prezentare a rapoartelor statistice

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) aminteşte furnizorilor de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice despre obligaţia de a prezenta ANRCETI, până la data de 15 august 2012, Rapoartele statistice privind activitatea în domeniul comunicaţiilor electronice pentru al II trimestru 2012. Această prevedere se conţine în hotărârea Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) nr. 33 din 17.11.2011 cu privire la aprobarea formularelor rapoartelor statistice pentru furnizorii de reţele şi/sau servicii publice de comunicaţii electronice.

Formularele „CE-2. Reţele şi servicii fixe”, „CE-3. Reţele şi servicii mobile”, „CE-4. Reţele şi servicii audiovizuale”, vor fi completate şi remise Agenţiei de către furnizori conform relevanţei acestor rapoarte la activităţile desfăşurate. Formularele pot fi descărcate de pe pagina de Internet a ANRCETI la compartimentul date statistice. Instrucţiuni mai detaliate despre completarea formularelor pot fi consultate aici.

Formularele vor fi prezentate în formă electronică la adresa de e-mail: raport.statistic@anrceti.md şi în unul din următoarele moduri: (i) prin depunere, personal sau de către reprezentantul furnizorului, la oficiul ANRCETI, sub luare de semnătură; (ii) prin serviciul poştal de trimitere recomandată cu confirmare de primire la adresa ANRCETI: bd. Ştefan cel Mare 134, of. 410, mun. Chişinău.

ANRCETI atenţionează furnizorii asupra faptului că neprezentarea în termenele stabilite a formularelor rapoartelor statistice privind activitatea în domeniul comunicaţiilor electronice constituie o contravenţie prevăzută de Codul contravenţional şi atrage după sine sancţionarea făptaşului în conformitate cu prevederile acestui cod.

9 august 2012

Ultima actualizare: 9/08/2012