Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

22 Iunie, 2024

Formulare rapoarte statistice

Formularele rapoartelor statistice
pentru furnizorii de reţele şi/sau servicii publice de comunicaţii electronice

Denumirea formularului
Subiecții care prezintă formularul statistic
Termenul de prezentare a formularului
 
CE-1. Reţele operate şi servicii furnizate.
Instrucţiuni privind completarea formularului.
Furnizorii autorizaţi de ANRCETI pentru furnizarea reţelelor şi/sau serviciilor publice de comunicaţii electronice.
anual, până la data de 15 februarie a anului următor.
CE-2. Reţele şi servicii fixe.
Instrucţiuni privind completarea formularului.
Furnizorii care operează reţele fixe de acces şi/sau prestează servicii prin reţele fixe, cu excepţia furnizorilor care oferă prin reţelele date exclusiv servicii de transport al conţinutului audiovizual.
trimestrial, până la data de:
15 februarie, 15 mai,
15 august, 15 noiembrie.
CE-3. Reţele şi servicii mobile.
Instrucţiuni privind completarea formularului.
Furnizorii care operează reţele mobile de acces şi/sau prestează servicii prin reţele mobile, inclusiv prin reţele virtuale.
trimestrial, până la data de:
15 februarie, 15 mai,
15 august, 15 noiembrie.
CE-4. Reţele şi servicii audiovizuale.
Instrucţiuni privind completarea formularului.
Furnizorii care operează reţele şi/sau servicii audiovizuale.
trimestrial, până la data de:
15 februarie, 15 mai,
15 august, 15 noiembrie.
CE-5. Detalierea geografică a serviciilor prestate.
Instrucţiuni privind completarea formularului.
Furnizorii care furnizează reţele şi/sau servicii de telefonie la puncte fixe, la puncte mobile (gradul de acoperire a teritoriului și populației pe tehnologii), acces în bandă largă şi servicii TV contra plată.
anual, până la data de 15 februarie a anului următor.

Instrucţiuni privind completarea formularelor de rapoarte statistice.

Notă: Formularele rapoartelor statistice pentru furnizorii de reţele şi/sau servicii publice de comunicaţii electronice au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 33 din 17.11.2011, cu modificările și completările ulterioare. Ultima dată hotărârea respectivă a fost modificată și completată prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 75 din 29.12.2015. 

Potrivit hotărârii menționate, începând cu trimestrul I al anului 2016, furnizorii vor completa și expedia ANRCETI formularele statistice prin sistemul informațional „Raportare on-line”. Sistemul poate fi accesat prin intermediul bannerului „Raportare on-line” publicat pe pagina principală a site-ului oficial al ANRCETI www.anrceti.md sau la adresa https://eservicii.anrceti.md. Sistemul funcționează după principiul „cabinet personal de lucru”, unde fiecare furnizor autentificat în sistem poate crea, edita, vizualiza și expedia formularele respective, aplicând semnătura electronică deținută.

Furnizorii care nu au posibilitatea să completeze şi să expedieze formularele statistice prin intermediul sistemului „Raportare on-line”, vor prezenta rapoartele la ANRCETI în formă electronică la adresa de e-mail: raport.statistic@anrceti.md și ulterior în unul dintre următoarele moduri:
a) prin depunere, personal sau de către un reprezentant al furnizorului de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice, sub luare de semnătură, sau
b) prin serviciul poştal de trimitere recomandată cu confirmare de primire la adresa ANRCETI: bd. Ştefan cel Mare 134, of. 403, mun. Chişinău.

Informaţii suplimentare la tel.: Valeriu SOLTAN, tel.: 022-251-354, e-mail: valeriu.soltan@anrceti.md, Corneliu PERLOG, tel: 022-251-335, e-mail: corneliu.perlog@anrceti.md, Elena NEDIN, tel.: 022-251-331, e-mail: elena.nedin@anrceti.md, cu privire la completarea formularelor statistice.

Ultima actualizare: 26/02/2024