Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

28 Ianuarie, 2023

Şedinţă publică de aprobare a Caietului de sarcini pentru concursul de eliberare a licenţei de utilizare a sub-benzilor de frecvenţe radio din banda 2500 - 2690 MHz

Consiliul de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) anunţă pentru joi, 11 aprilie 2013, ora 14.00, desfăşurarea unei şedinţe publice la care va examina şi adopta proiectele de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini pentru concursul de eliberare a licenţei de utilizare a sub-benzilor de frecvenţe radio 2500-2520/2620-2640 MHz din banda 2500-2690 MHz în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice cu acces radio în bandă largă şi a Anunţului publicitar despre desfăşurarea concursului dat. Şedinţa va avea loc în incinta ANRCETI (bd. Ştefan cel Mare, 134, et. 5, sala de şedinţe şi protocol).

Conform Notei informative, proiectul a fost expus spre consultare publică pe pagina de Internet a ANRCETI în intervalul 26 martie – 8 aprilie 2013, perioadă în care la ANRCETI nu au parvenit comentarii şi recomandări pe marginea acestuia.

Proiectul a fost elaborat de ANRECETI în temeiul Legii comunicaţiilor electronice şi în conformitate cu Programul de management al spectrului de frecvenţe radio pe anii 2013 - 2020 şi Hotărârea Guvernului nr. 365 din 06.06.2012 cu privire la dezvoltarea reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice cu acces radio în bandă largă.

Programul stabileşte că ANRCETI va pune la dispoziţia pieţei de comunicaţii electronice sub-benzile de frecvenţe din banda 2500-2690 MHz care nu au fost alocate conform Hotărârii Guvernului nr. 365 din 06.06.2012. Este vorba de sub-benzile de frecvenţe 2500-2520/2620-2640 MHz, care, potrivit Hotărârii în cauză, urmează să fie expuse la concurs de către ANRCETI. 

Criteriile de selectare a titularului licenţei de utilizare a sub-benzilor de frecvenţe radio nominalizate mai sus sunt stabilite în proiectul Caietului de sarcini pentru concursul dat. Documentul conţine cerinţele faţă de cererea de participare la concurs şi oferta participanţilor, criteriile de eligibilitate şi modul de estimare a datelor de calificare a candidaţilor, condiţiile tehnice pentru utilizarea sub-benzilor de frecvenţe radio 2500-2520/2620-2640 MHz din banda 2500-2690 MHz.

Concursul va fi deschis, cu aplicarea procedurii de selectare comparativă. Acesta se va desfăşura în conformitate cu Procedura de organizare şi desfăşurare a concursului pentru eliberarea licenţelor de utilizare a frecvenţelor/canalelor radio în scopul dezvoltării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice cu acces radio în bandă largă, document aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr.11 din 28.03.2013.

Licenţa obţinută de câştigătorul concursului va atesta dreptul acestuia de a utiliza, în baza standardelor tehnologiilor IMT-2000/UMTS (WCDMA) şi/sau LTE şi/sau IMT-Advanced, sub-benzile de frecvenţe radio 2500-2520/2620-2640 MHz pentru furnizarea reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice mobile celulare terestre de acces radio în bandă largă, care sunt denumite convenţional 4G.

Titularul licenţei, obţinute în rezultatul concursului, va avea obligaţia să respecte Condiţiile speciale de licenţă pentru utilizarea frecvenţelor/canalelor radio din banda de frecvenţe 2500-2690 MHz, aprobate prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 39 din 20.09.2012. Potrivit condiţiilor de licenţă, titularul acesteia este obligat să asigure furnizarea setului minim de servicii 4G (transmisiuni de date, inclusiv acces la Internet mobil) şi să lanseze aceste servicii nu mai târziu de un an din data eliberării licenţei.

9 aprilie 2013

Ultima actualizare: 9/04/2013