Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

20 Iulie, 2024

ANRCETI a modificat formularele rapoartelor statistice despre evoluţia pieţelor de comunicaţii electronice

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) a operat unele modificări şi completări la formularele statistice „CE-2. Reţele şi servicii fixe”, „CE-3. Reţele şi servicii mobile” şi „CE-4. Reţele şi servicii audiovizuale”. Ele au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 70 din 20.12.2012. Hotărârea a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2013, ceea ce înseamnă că, începând cu trimestrul I al anului 2013, furnizorii de reţele şi servicii de comunicaţii electronice vor raporta datele statistice în baza noilor formulare aprobate de ANRCETI.

Modificările operate în formularele statistice menţionate mai sus au scopul de a extinde masivul de informaţie de care are nevoie ANRCETI pentru evaluarea tendinţelor existente pe pieţele de comunicaţii electronice, a dezvoltării tehnologiilor şi serviciilor noi, precum ar fi 4G, şi pentru efectuarea analizelor de piaţă.

Formularul statistic „CE-2. Reţele şi servicii fixe” a fost completat cu indicatori noi, printre care: investiţii în reţelele şi serviciile transport date şi Internet, numărul abonaţilor la telefonia fixă şi la serviciile de acces în bandă largă – persoane juridice, la serviciile de acces în bandă largă divizate pe tehnologii de acces (xDSL, FTTx, DOCSIS, alte tehnologii). Formularul „CE-3. Reţele şi servicii mobile” conţine următoarele elemente noi: investiţii în reţelele şi serviciile de telefonie fixă, transport date şi Internet, comunicaţii mobile, numărul abonaţilor M2M, 4G LTE, iar formularul „CE-4. Reţele şi servicii audiovizuale” – indicatori ce vizează investiţiile în reţelele şi serviciile de telefonie fixă, transport date şi Internet (reţele fixe), comunicaţii mobile, precum şi numărul total al abonaţilor TV multicanal.

Modificările şi completările operate în cele trei formulare statistice sunt reflectate în Instrucţiunile privind completarea formularelor de rapoarte statistice ale furnizorului de comunicaţii electronice.

Amintim că formularele „CE-2. Reţele şi servicii fixe”, „CE-3. Reţele şi servicii mobile”, „CE-4. Reţele şi servicii audiovizuale” se completează şi se remit ANRCETI de către furnizorii care prestează reţelele şi serviciile respective trimestrial în termen de până la 45 zile calendaristice de la încheierea perioadei de raportare. Datele incluse în formularele statistice trimestriale se calculează cumulativ pe parcursul anului de raportare, iar datele trimestrului IV trebuie să corespundă situaţiei anuale.

Furnizorii de reţele şi servicii de telefonie fixă, de acces la Internet în bandă largă şi de servicii TV multicanal au obligaţia să prezinte anual şi formularul statistic „CE-5. Detalierea geografică a serviciilor prestate”, care cuprinde date statistice despre numărul de abonaţi şi tehnologiile de acces utilizate în fiecare din localităţile în care aceştia au clienţi. Furnizorii nominalizaţi şi toţi ceilalţi furnizori autorizaţi completează şi remit anual ANRCETI încă un formular statistic – „CE-1. Reţele operate şi servicii furnizate”. Toate formularele pot fi descărcate de pe pagina de Internet a ANRCETI.

Formularele se prezintă ANRCETI în formă electronică la adresa: raport.statistic@anrceti.md şi în unul din următoarele moduri: (i) prin depunere, personal sau de către reprezentantul furnizorului, la oficiul ANRCETI, sub luare de semnătură; (ii) prin serviciul poştal de trimitere recomandată cu confirmare de primire la adresa ANRCETI: bd. Ştefan cel Mare 134, of. 410, mun. Chişinău.

9 ianuarie 2013

Ultima actualizare: 9/01/2013