Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

22 Iunie, 2024

Şedinţă de aprobare a proiectelor pentru concursul de eliberare a licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio din benzile 1900-1980/2110-2170 MHz, 1900 - 1920 MHz şi 2010 - 2025 MHz

Consiliul de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) anunţă pentru joi, 12 septembrie 2013, ora 14.00, desfăşurarea unei şedinţe publice la care va examina şi adopta proiectele de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini pentru concursul de eliberare a licenţelor de utilizare a frecvenţelor/canalelor radio din benzile de frecvenţe 1900-1980/2110-2170 MHz, 1900-1920 MHz şi 2010-2025 MHz în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice mobile celulare de generaţia a treia, Condiţiilor speciale tip de licenţă pentru utilizarea frecvenţelor/canalelor radio din benzile menţionate şi a Anunţului publicitar despre organizarea şi desfăşurarea concursului dat. Şedinţa va avea loc în incinta ANRCETI (bd. Ştefan cel Mare, 134, et. 5, sala de şedinţe şi protocol).

Proiectele au fost elaborate de ANRCETI în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare şi au scopul de a asigura implementarea Programului de management al spectrului de frecvenţe radio pe anii 2013 - 2020. Programul prevede expunerea la concurs a licenţei de utilizare a frecvenţelor/canalelor radio din benzile 1900-1980/2110-2170 MHz, 1900-1920 MHz, licenţă care nu a fost solicitată prin încredinţare directă în anul 2009 conform Hotărârii Guvernului nr. 660 din 02.06.2008 şi a unei licenţe de utilizare a frecvenţelor/canalelor radio din banda 2010-2025 MHz în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii mobile celulare de generația a treia.

Conform Notei informative, proiectul Caietului de sarcini pentru concursul de eliberare a licenţelor de utilizare a frecvenţelor/canalelor radio din benzile susmenţionate a fost expus spre consultare publică pe pagina de Internet a ANRCETI în intervalul 02 – 23 august 2013, perioadă în care la ANRCETI au parvenit 11 recomandări de modificare şi completare a documentului dat. Acestea se regăsesc în Sinteza recomandărilor pe marginea proiectului nominalizat.

Proiectul Caietului de sarcini cuprinde criteriile de selectare a titularului licenţei 3G, cerinţele faţă de cererea de participare la concurs şi oferta participanţilor, criteriile de eligibilitate a candidaţilor, condiţiile tehnice de utilizare a frecvențelor din benzile susmenţionate, iar proiectul Condiţiilor speciale tip de licenţă – drepturile şi obligaţiile titularului de licenţă privind utilizarea frecvențelor din benzile respective, acoperirea teritoriului cu serviciile 3G, asigurarea calităţii acestor servicii, precum şi condiţiile de licenţiere.

Proiectele prevăd că ANRCETI va organiza, în perioada 16 septembrie – 1 noiembrie 2013, un concurs deschis, internaţional, cu aplicarea procedurii de selectare comparativă, conform criteriilor şi condiţiilor stabilite în Caietul de sarcini pentru concursul dat. Acesta va fi desfăşurat în conformitate cu Procedura de organizare şi desfăşurare a concursului pentru eliberarea licenţelor de utilizare a frecvenţelor/canalelor radio în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice, aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 11 din 28.03.2013.

Alte detalii despre proiectele susmenţionate le puteţi obţine la numărul de telefon 022-251-312. Persoană de contact: Ala Baidauz, şef Direcţie Dezvoltare Reglementări a ANRCETI.

6 septembrie 2013

Ultima actualizare: 9/09/2013