Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

23 Aprilie, 2024

Consultarea publică a Caietului de sarcini pentru concursul de eliberare a licenţei de utilizare a frecvențelor/canalelor radio din benzile 1900 - 1980 MHz şi 2110 - 2170 MHz

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) expune spre consultare publică pe pagina sa de Internet proiectul hotărârii Consiliului de Administraţie privind aprobarea Caietului de sarcini pentru concursul de eliberare a licenţei de utilizare a frecvențelor/canalelor radio din benzile de frecvenţe 1900-1980 MHz şi 2110-2170 MHz în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice mobile celulare de generaţia a treia (3G). Consultarea se va desfăşura până la 23 august 2013, aceasta fiind data limită de prezentare a recomandărilor pe marginea acestui document.

Proiectul a fost elaborat de ANRCETI în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare şi are scopul de a asigura implementarea Programului de management al spectrului de frecvenţe radio pe anii 2013-2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.116 din 11.02.2013. Programul prevede expunerea la concurs a licenţei pentru dreptul de utilizare a resurselor de spectru radio din banda de frecvenţe 2100 MHz, licenţă care nu a fost solicitată prin încredinţare directă în anul 2009 conform Hotărârii Guvernului nr. 660 din 02.06.2008 cu privire la implementarea serviciilor de comunicații mobile celulare de generația a treia (3G).

Potrivit proiectului, licenţa 3G va fi acordată prin concurs deschis organizat de ANRCETI cu aplicarea procedurii de selectare competitivă, în termenele şi conform criteriilor şi procedurii stabilite de către ANRCETI. La el vor putea participa persoane juridice din R. Moldova, persoane juridice străine, societăţi civile/asocieri de persoane juridice din R. Moldova şi/sau străine în scopul depunerii de cereri comune, cu excepţia furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice din R. Moldova care deţin deja o licenţă de utilizare a frecvenţelor radio în benzile de frecvenţe 1900-1980 şi 2110-2170 MHz. Taxa pentru eliberarea licenţei va fi determinată în urma concursului, care va porni de la preţul minimum de expunere de  6,2 mil. euro stabilit prin Hotărârea Guvernului nr.116 din 11.02.2013. 

În Nota informativă care însoţeşte proiectul se arată că acesta cuprinde cerinţele faţă de cererea de participare la concurs şi oferta participanţilor, criteriile de eligibilitate a candidaţilor, condiţiile tehnice de utilizare a frecvențelor din benzile susmenţionate, drepturile şi obligaţiile titularului licenţei 3G. Conform proiectului, titularul licenţei 3G va avea dreptul de instalare, operare, gestionare şi punere la dispoziţia unui terţ autorizat a unei reţele publice de comunicaţii electronice mobile celulare terestre 3G, în vederea furnizării serviciilor publice de comunicaţii electronice mobile celulare terestre 3G, bazate pe standardele tehnologiei de radioacces terestru IMT-2000 cu interfaţa radio W-CDMA (UMTS)/CDMA 2000. 

Persoanele interesate pot expedia comentarii şi propuneri pe marginea proiectului în scris, prin poştă pe adresa ANRCETI: bd. Ştefan cel Mare, 134, MD-2012, Chişinău, prin fax: 022-222-885 şi în format electronic la adresa de e-mail: office@anrceti.md. Telefoane de contact: 022-251-312, 022-251-311.

2 august 2013

Ultima actualizare: 5/08/2013