Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

23 Februarie, 2024

Veniturile sectorului de comunicaţii electronice au crescut uşor în primul trimestru

În primele trei luni ale anului curent, veniturile provenite din furnizarea reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice (comunicaţii mobile, telefonie fixă, acces la Internet şi transmisiuni de date, difuzare şi retransmisie a programelor audiovizuale) au crescut, faţă de perioada respectivă a anului trecut, cu aproximativ 1,7% şi au însumat 1 mld. 468,4 mil. lei, arată Raportul Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) privind evoluţia pieţelor de comunicaţii electronice în trimestrul I al anului 2012.

Documentul a fost elaborat, în premieră, de către ANRCETI în baza datelor statistice raportate trimestrial de către operatorii activi de pe cele patru pieţe de comunicaţii electronice şi publicat astăzi pe pagina sa de Internet: www.anrceti.md. Până în anul 2012, ANRCETI a prezentat situaţiile trimestriale a trei pieţe (comunicaţii mobile, telefonie fixă, acces la Internet şi transmisiuni de date) pe pagina sa electronică în format de diagrame, după care a decis să suplimenteze acest format cu prezentarea situaţiei de pe piaţa serviciilor de difuzare şi retransmisie a programelor audiovizuale şi a unor analize succinte a evoluţiilor trimestriale ale celor patru pieţe.  

Conform raportului ANRCETI, creşterea uşoară a veniturilor înregistrate pe pieţele de comunicaţii electronice a fost generată, în principal, de sporirea volumelor de vânzări ale serviciilor de acces la Internet şi transmisiuni de date şi ale serviciilor de comunicaţii mobile. Veniturile obţinute pe aceste două pieţe s-au ridicat la 186,85 mil. lei (creştere cu 15,6%) şi, respectiv, la 820,45 mil. lei (creştere cu 1,7%). Vânzările serviciilor de telefonie fixă au însumat 384,7 mil. lei, iar cele ale serviciilor de difuzare şi retransmisie a programelor audiovizuale – 76,4 mil. lei.

Cele mai importante ponderi în structura veniturilor totale realizate pe pieţele de comunicaţii electronice le au veniturile obţinute din furnizarea serviciilor de comunicaţii mobile (55,9%), serviciilor de telefonie fixă (26,2%) şi serviciilor de acces la Internet şi transmisiuni de date (12,7%). Ponderea veniturilor din furnizarea serviciilor de difuzare şi retransmisie a programelor audiovizuale a constituit 5,2%.

Raportul ANRCETI relevă că, în trimestrul I al anului 2012, cel mai semnificativ venit mediu lunar per utilizator (ARPU) – de 140,43 lei – a fost înregistrat pe piaţa serviciilor de acces la Internet. Valoarea acestui indicator pe piaţa serviciilor de telefonie fixă a fost de 108,48 lei, pe piaţa  comunicaţiilor mobile – 73,06 lei, iar pe piaţa serviciilor TV multicanal (servicii furnizate prin reţele de cablu, IPTV, reţele satelit şi reţele MMDS) – 51,12 lei.

În anul 2011, veniturile obţinute în sectorul de comunicaţii electronice au însumat 6 mld. 220 mil. lei. Conform prognozelor ANRCETI, în 2012 aceste venituri vor creşte, faţă de 2011, cu 2% şi vor ajunge la valoarea de 6,3 - 6,4 mld. lei.

5 iulie 2012

Ultima actualizare: 5/07/2012