Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

24 Februarie, 2024

Numărul abonaţilor la serviciul de televiziune furnizat contra cost a scăzut cu mai bine de 3,6 mii în primul semestru al anului 2013

Datele statistice privind evoluţia pieţei serviciului TV furnizat contra cost (prin reţele de cablu, reţele satelit, IPTV şi MMDS), publicate astăzi de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI), arată că în prima jumătate a anului 2013 s-a atestat o scădere neînsemnată a numărului de abonaţi la serviciul dat pe fundalul unei creşteri uşoare a veniturilor din vânzarea acestui serviciu. Numărul total al abonaţilor s-a redus, faţă de finalul anului 2012, cu 1,3% (3,66 mii) şi a însumat circa 281,2 mii, iar veniturile pe acest segment de piaţă au sporit, faţă de perioada respectivă a anului trecut, cu 2,5% şi au totalizat 82,7 mil. lei.

Conform aceloraşi date, în perioada de raport, datorită migrării abonaţilor la platforme alternative de recepţie a conţinutului TV (IPTV) numărul abonaţilor la serviciile furnizate prin tehnologia IP a crescut cu 9% (4,2 mii) – şi a totalizat 51 mii. Totodată, numărul abonaţilor TV prin reţele de cablu a scăzut cu 3,3% (7,6 mii) şi a ajuns la 219,8 mii, iar al abonaţilor prin reţele satelit (DTH) – cu 4% (0,3 mii) şi a constituit 7,4 mii. Drept rezultat, rata de penetrare a serviciului TV contra cost la 100 de locuitori ai republicii a scăzut cu 0,1 puncte procentuale (p.p.) şi a însumat 7,9%.

În aceeaşi perioadă, numărul de abonaţi la serviciul TV contra cost în format digital a sporit, faţă de finalul anului 2012, cu 5,4% (5,6 mii) şi a atins cifra de 108,9 mii. Această evoluţie a condus la schimbarea ponderii abonaţilor la serviciul TV în format digital şi la serviciul TV în format analog în structura abonaţilor la serviciul TV contra cost. Ponderea primei categorii de abonaţi s-a majorat cu 2,3 p.p. şi a ajuns la 38,5%, iar ponderea celei de-a doua categorii de abonaţi s-a redus în aceeaşi proporţie şi a alcătuit 61,5%.

În perioada de raport, pe piaţa serviciului TV contra cost au activat 94 de furnizori. Valoarea cotelor de piaţă deţinute de cei mai mari furnizori ai acestui serviciu nu au suferit modificări esenţiale. Cele mai importante cote pe această piaţă au fost deţinute, în funcţie de cifra de afaceri, de SRL „Sun Communications” – 30,5%, SA „Moldtelecom” – 24%, SRL „Focus sat” – 5,9%, SRL „AMT” – 4,5%. Ceilalţi furnizori au împărţit împreună o cotă de piaţă de 35%.

Alte detalii despre evoluţia pieţei serviciului TV furnizat contra cost în primul semestru al anului 2013 le puteţi găsi pe pagina electronică a ANRCETI: www.anrceti.md, secţiunea „Date statistice”.

4 septembrie 2013

Ultima actualizare: 4/09/2013