Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

06 Decembrie, 2023

Începe consultarea noii redacţii a Regulamentului privind administrarea resurselor de numerotare telefonică

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI – www.anrceti.md) expune pe pagina sa de Internet, pentru consultare publică, proiectul hotărârii Consiliului de Administraţie cu privire la aprobarea Regulamentului privind administrarea resurselor de numerotare telefonică. Data limită pentru prezentarea recomandărilor asupra documentului este 3 septembrie 2010

Proiectul a fost elaborat de Agenţie în temeiul art.63 alin. (2) şi (6) şi art.9 alin.(1) lit. a) şi h) din Legea comunicaţiilor electronice nr.241-XVI din 15.11.2007 şi are drept scop implementarea noii redacţii a Planului Naţional de Numerotare, aprobat prin ordinul Ministrului Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor nr.15 din 04.03.2010.

Regulamentul descrie procedura şi regulile de atribuire, rezervare a resurselor de numerotare, de calculare şi achitare a plăţilor pentru resursele de numerotare atribuite/rezervate, de prezentare a rapoartelor privind utilizarea resurselor date şi de asigurare a transparenţei procesului de administrare a acestor resurse.
Documentul conţine două anexe: anexa nr. 1 cuprinde lista resurselor de numerotare care pot fi atribuite pentru furnizarea reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice, iar anexa nr. 2 – formularul tipizat al raportului privind utilizarea resurselor de numerotare, pe care furnizorii urmează să-l completeze şi să-l prezinte Agenţiei anual.

Conform notei informative, autorii proiectului de regulament consideră că acesta va aduce beneficii atât furnizorilor de reţele şi servicii, cât şi utilizatorilor finali ai serviciilor de comunicaţii electronice. Noua redacţie a Regulamentului urmează să înlocuiască actualul Regulament cu privire la administrarea şi gestionarea Planului Naţional de Numerotare, aprobat prin hotărârea nr. 25 din 03.11.2008 a Consiliului de Administraţie al ANRCETI.

Persoanele interesate pot expedia comentarii şi recomandări asupra proiectului supus consultării publice pe adresa: office@anrceti.md. Telefon de contact: 251-312.
4 august 2010

Ultima actualizare: 4/08/2010