Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: +373 22 251-364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

10 Decembrie, 2022

ANRCETI solicită furnizorilor date în vederea elaborării modelelor de calculare a costurilor pentru serviciile de interconectare

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI – www.anrceti.md) solicită furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţii fixe şi mobile să ia cunoştinţă şi să completeze chestionarele „Modelul LRIC Bottom-up pentru reţelele fixe” şi „Modelul LRIC Bottom-up pentru reţelele mobile”. Chestionarele urmează a fi completate şi expediate Agenţiei până la 26 august curent.

Chestionarele au fost întocmite de Agenţie împreună cu consultanţii din cadrul proiectului de asistenţă oferit ANRCETI de către Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) în scopul elaborării modelelor de calculare a costurilor pentru serviciile de interconectare. Efectuarea acestei lucrări este prevăzută de hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 14/1 din 27.04.2010 privind stabilirea principiilor metodologice utilizate pentru elaborarea modelelor de calculare a costurilor pentru serviciile de interconectare.

Proiectele acestor chestionare au fost supuse consultărilor publice în perioada 27.05.2010 – 10.06.2010. Obiecţiile şi propunerile parvenite la Agenţie de la companiile „Arax Impex”, „Moldtelecom” şi „Orange Moldova” sunt incluse Sinteza recomandărilor.

Chestionarele pot fi descărcate de pe pagina de Internet a Agenţiei, compartimentul „Date statistice”, secţiunea „Chestionare”. Actualmente acestea sunt disponibile în limba engleză. În viitorul apropiat ele vor fi traduse şi publicate pe pagina de Internet a Agenţiei.

Chestionarele completate urmează a fi expediate la adresa electronică: office@anrceti.md. Telefon de contact: 251-337.

1 iulie 2010

Ultima actualizare: 1/07/2010