Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

22 Iunie, 2024

Hotărîri ale Consiliului de Administraţie

canceled

H.C.A. nr. 20 din 20.10.2003

Hotărîre áu privire la stabilirea mărimii plăţilor de reglementare pentru anul 2004

DOC, 29 KB

canceled

H.C.A. nr. 19 din 20.10.2003

Hotărîre cu privire la reglementarea interconectării între operatori

DOC, 32.5 KB

canceled

H.C.A. nr. 18 din 09.10.2003

Hotărîre cu privire la completarea pct.3.8 al Regulamentului privind eliberarea licenţelor în domeniul telecomunicaţiilor şi informaticii

DOC, 30 KB

canceled

H.C.A. nr. 17 din 09.09.2003

Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii nr.8 din 29.05.03 a Consiliului de Administraţie al ANRTI privind reglementarea termenului de implementare a numerelor scurte şi codurile de acces din şirul "1" de numere din Planul Naţional de Numerotare

DOC, 30 KB

canceled

H.C.A. nr. 11 din 09.07.2003

Cu privire la aprobarea "Programului de publicitate privind implementarea noului PNN"

DOC, 44 KB

canceled

H.C.A. nr. 10 din 17.06.2003

Hotărîre cu privire la lansarea lucrărilor de implementare a noului Plan Naţional de Numerotare în Republica Moldova

DOC, 33.5 KB

canceled

H.C.A. nr. 09 din 16.06.2003

Hotărîre cu privire la modificarea "Procedurii provizorii privind atribuirea resurselor de numerotare", aprobate prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRTI nr.08 din 04.07.2002 cu privire la gestionarea resurselor de numerotare

DOC, 37.5 KB

canceled

H.C.A. nr. 08 din 29.05.2003

Hotărîre cu privire la reglemetarea accesului la numerele scurte şi codurile de acces din şirul "1" de numere din Planul Naţional de Numerotare

DOC, 32 KB

canceled

H.C.A. nr. 07 din 20.05.2003

Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor Regulamentului privind eliberarea licenţelor în domeniul telecomunicaţiilor şi informaticii

DOC, 50 KB

canceled

H.C.A. nr. 06 din 30.04.2003

Hotărîre cu privire la procedura de atribuire a resurselor de numerotare pentru serviciul cu venit partajat (Premium rate)

DOC, 28.5 KB

canceled

H.C.A. nr. 04 din 11.04.2003

Hotărîre cu privire la aprobarea Programului de implementare a noului Plan Naţional de Numerotare

DOC, 223.5 KB

canceled

H.C.A. nr. 1 din 27.01.2003

Hotărîre privind modificarea Hotărîrii Consiliului de Administraţie Nr.08 din 04.07.2002 al ANRTI cu privire la gestionarea resurselor de numerotare şi atribuirea resurselor de numerotare pentru serviciile de telecomunicaţii şi transport date

DOC, 52 KB

canceled

H.C.A. nr. 12/2 din 26.12.2002

Hotărîre despre modificarea p.1 al Hotărîrii Consiliului de Administraţie nr. 11 din 02.03.2001 "Cu privire la reglementarea serviciilor de IP-telefonie şi aprobarea tarifului pentru Deficitul de Acces la prestarea acestor servicii"

DOC, 29.5 KB

canceled

H.C.A. nr. 12/1 din 26.12.2002

Hotărîre cu privire la aprobarea Planului de rebalansare a tarifelor pentru serviciile publice de telecomunicaţii de bază a Operatorului cu situaţie dominantă pe piaţa acestor servicii S.A. "Moldtelecom"

DOC, 69 KB

canceled

H.C.A. nr. 11 din 28.10.2002

Hotărîre cu privire la stabilirea mărimii plăţilor de reglementare pentru anul 2003

DOC, 27 KB

canceled

H.C.A. nr. 10 din 09.08.2002

Cu privire la executarea de către Operatorii care activează pe piaţa serviciilor de telecomunicaţii şi informatică din Republica Moldova a cerinţelor punctului 15.2 din Regulamentul cu privire la interconectare

DOC, 31.5 KB

canceled

H.C.A. nr. 08 din 04.07.2002

Hotărîre cu privire la atribuirea şi gestionarea resurselor de numerotare

DOC, 35 KB

canceled

20.06.2002

Instrucţiune vizînd modul de calcul şi achitare a plăţii de reglementare de către titularii de licenţe în domeniul telecomunicaţiilor şi informaticii

DOC, 43 KB

canceled

30.04.2002

Regulamentul privind eliberarea licenţelor în domeniul telecomunicaţiilor şi informaticii

DOC, 208.5 KB

canceled

H.C.A. nr. 02 din 13.03.2002

Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la interconectare

DOC, 297 KB