Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

16 Aprilie, 2021

Hotărîri ale Consiliului de Administraţie

original

H.C.A. nr. 14/1 din 27.04.2010

Hotărîre privind stabilirea principiilor Metodologice utilizate pentru elaborarea modelelor de calculare a costurilor pentru serviciile de interconectare

PDF, 209.09 KB

original

H.C.A. nr. 12 din 09.04.2010

Hotărîre pentru aprobarea Regulilor de elaborare, aprobare a actelor cu caracter normativ, individual, recomandabil şi de asigurare a transparentei în procesul decizional de către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei

PDF, 254.3 KB

modified

H.C.A. nr. 11 din 07.04.2010

Hotărîre privind reglementarea accesului la serviciile publice de comunicaţii electronice furnizate prin intermediul codurilor de acces „1600-1639”

PDF, 305.43 KB

original

H.C.A. nr. 10 din 18.03.2010

Hotărîre privind identificarea pieţei accesului cu ridicata în bandă largă

PDF, 115.29 KB

original

H.C.A. nr. 09 din 18.03.2010

Hotărîre privind identificarea pieţei accesului cu ridicata la infrastructura de reţea la un punct fix

PDF, 114.97 KB

modified

H.C.A. nr. 08 din 25.02.2010

Hotărîre cu privire la aprobarea procedurii de cesionare sau închiriere a dreptului de utilizare a resurselor limitate

PDF, 419.17 KB

original

H.C.A. nr. 279 din 17.11.2009

Hotărîre cu privire la modificarea Regulamentului cu privire la interconectare

PDF, 137.58 KB

canceled

H.C.A. nr. 278 din 17.11.2009

Hotărîre privind stabilirea parametrilor de calitate pentru serviciile publice de comunicaţii electronice

PDF, 599.29 KB

original

H.C.A. nr. 258 din 27.10.2009

Hotărîre privind stabilirea cuantumului plăţii de reglementare şi monitorizare pentru anul 2010

PDF, 110.21 KB

original

H.C.A. nr. 203 din 31.07.2009

Hotărîre privind modificarea condiţiilor de licenţă pentru utilizarea frecvenţelor şi canalelor radio şi pentru furnizarea reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice mobile celulare de generaţia a treia (3G).

PDF, 108.29 KB

original

H.C.A. nr. 151 din 01.07.2009

Hotărîre privind modificarea şi completarea Hotărîrii Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 07 din 01.08.2008

PDF, 113.28 KB

canceled

H.C.A. nr. 145 din 23.06.2009

Hotărîre privind punerea în aplicare a procesului de constatare a faptei contravenţionale din domeniile comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor poştale şi tehnologiei informaţiei şi aplicare a sancţiunilor contravenţionale

PDF, 351.63 KB

modified

H.C.A. nr. 126 din 02.06.2009

Hotărîre cu privire la stabilirea categoriilor de frecvenţe radio a căror utilizare nu este supusă regimului de autorizare generală şi este permisă fără obţinerea unei licenţe de utilizare a canalelor/frecvenţelor radio sau a permisului tehnic

PDF, 340.39 KB

original

H.C.A. nr. 125 din 02.06.2009

Hotărîre cu privire la modificarea Regulamentului privind regimul de autorizare generală şi eliberare a licenţelor de utilizare a resurselor limitate pentru furnizarea reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice

PDF, 112.77 KB

modified

H.C.A. nr. 85 din 28.04.2009

Hotărîre privind definirea listei pieţelor relevante de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice

PDF, 244.82 KB

modified

H.C.A. nr. 81 din 17.04.2009

Hotărîre cu privire la aprobarea condiţiilor speciale de licenţă privind utilizarea numerelor pentru serviciile cu tarif special Premium rate în reţelele de comunicaţii electronice

PDF, 296.94 KB

original

H.C.A. nr. 80 din 17.04.2009

Hotărîre cu privire la aprobarea condiţiilor speciale de licenţă privind utilizarea numerelor cu acces gratuit pentru apelant Freephone în reţelele publice de comunicaţii electronice

PDF, 232.49 KB

modified

H.C.A. nr. 79 din 17.04.2009

Hotărîre privind reglementarea furnizării serviciilor prin numere cu acces gratuit pentru apelant Freephone în reţelele publice de comunicaţii electronice

PDF, 310.28 KB

original

H.C.A. nr. 48 din 17.03.2009

Hotărîre cu privire la abrogarea unor hotărâri ale Consiliului de Administraţie al ANRCETI

PDF, 127.09 KB

modified

H.C.A. nr. 19 din 13.02.2009

Hotărîre cu privire la aprobarea condiţiilor specifice privind desfăşurarea activităţilor de instalare, operare, gestionare, mentenanţă şi/sau lichidare a reţelelor de comunicaţii electronice la frontiera de stat a Republicii Moldova şi a formularelor documentelor aferente procedurii de autorizare a acestor activităţi

PDF, 471.67 KB