Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

23 Iunie, 2024

Formulare pentru prezentarea informaţiei privind asigurarea parametrilor de calitate a serviciilor de comunicaţii electronice

 ---

În conformitate cu Hotărârea Consiliului de Administrare nr.10 din 28.02.2019 privind indicatorii de calitate pentru serviciile de comunicaţii electronice accesibile publicului, furnizorii de servicii de comunicații electronice au obligaţia să prezinte la ANRCETI parametrii de calitate, completând formularele respective, după cum urmează:

1. Anexa nr.1. Tabel. Modul de publicare a indicatorilor de calitate administrativi.

* DOCX, mărime fişier - 16 KB

2. Anexa nr.2. Tabelul 1. Modul de publicare a indicatorilor de calitate tehnici pentru serviciul  de transfer al datelor în bandă largă furnizat prin reţele publice terestre cu acces la puncte fixe sau cu mobilitate limitată.

* DOCX, mărime fişier - 15 KB

3. Anexa nr.2. Tabelul 8. Modul de publicare a indicatorilor de calitate tehnici pentru serviciile de voce şi de mesaje scurte SMS furnizate prin reţele publice mobile celulare terestre.

* DOCX, mărime fişier - 20 KB

4. Anexa nr.2. Tabelul 13. Modul de publicare a indicatorilor de calitate tehnici pentru serviciul  de transfer al datelor în bandă largă furnizat prin reţele publice mobile celulare terestre.

* DOCX, mărime fişier - 27,5 KB

Note:
1. Furnizorii publică și transmit ANRCETI valorile indicatorilor de calitate, astfel:
a). Tabelele de la punctele 1.-3. Se completează de către furnizori și se remit ANRCETI semestrial:
- până la data de 10 august, pentru perioada de raportare cuprinsă între 1 ianuarie şi 30 iunie;
- până la data de 10 februarie, pentru perioada de raportare cuprinsă între 1 iulie şi 31 decembrie
b). Tabelul de la punctul 4. se completează și se remite anual până la data de 06 noiembrie.

2. Informaţia privind asigurarea parametrilor de calitate a serviciilor urmează să fie prezentată la ANRCETI de către furnizori în unul din următoarele moduri:
• prin depunere, personal sau de către un reprezentant al furnizorului, sub luare de semnătură, la sediul ANRCETI, oficiul 403;
• prin serviciul poştal de trimitere recomandată cu confirmare de primire la adresa ANRCETI: bd. Ştefan cel Mare 134, oficiul 410, mun. Chişinău;
• suplimentar informaţia poate fi transmisă la adresa electronică: raport.calitate@anrceti.md.

Informații suplimentare la tel.: 022-251-331, e-mail: elena.nedin@anrceti.md, cu privire la completarea formularelor date.

Înapoi

 

Ultima actualizare: 23/08/2019