Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

17 Iunie, 2019

Formulare pentru prezentarea informaţiei privind asigurarea parametrilor de calitate a serviciilor de comunicaţii electronice

Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar

 ---

În conformitate cu Hotărârea Consiliului de Administrare nr. 10 din 28.02.2019 privind indicatorii de calitate pentru serviciile de comunicaţii electronice accesibile publicului, furnizorii de servicii de comunicații electronice au obligaţia să prezinte la ANRCETI și să publice trimestrial parametrii de calitate, completând formularele respective, după cum urmează:

1. Anexa nr.1. Tabel. Modul de publicare a indicatorilor de calitate administrativi.

* DOCX, mărime fişier - 16 KB

2. Anexa nr.2. Tabelul 1. Modul de publicare a indicatorilor de calitate tehnici pentru serviciul  de transfer al datelor în bandă largă furnizat prin reţele publice terestre cu acces la puncte fixe sau cu mobilitate limitată.

* DOCX, mărime fişier - 15 KB

3. Anexa nr.2. Tabelul 8. Modul de publicare a indicatorilor de calitate tehnici pentru serviciile de voce şi de mesaje scurte SMS furnizate prin reţele publice mobile celulare terestre.

* DOCX, mărime fişier - 20 KB

4. Anexa nr.2. Tabelul 13. Modul de publicare a indicatorilor de calitate tehnici pentru serviciul  de transfer al datelor în bandă largă furnizat prin reţele publice mobile celulare terestre.

* DOCX, mărime fişier - 27,5 KB

Notă: Informaţia privind asigurarea parametrilor de calitate a serviciilor urmează să fie prezentată la ANRCETI de către furnizori în unul din următoarele moduri:

  •  prin depunere, personal sau de către un reprezentant al furnizorului, sub luare de semnătură, la sediul ANRCETI, oficiul 403;
  •  prin serviciul poştal de trimitere recomandată cu confirmare de primire la adresa ANRCETI: bd. Ştefan cel Mare 134, oficiul 410, mun. Chişinău;
  •  suplimentar, informaţia poate fi transmisă la adresa electronică: raport.calitate@anrceti.md.

Informații suplimentare la tel.: 022-251-331, e-mail: elena.nedin@anrceti.md, cu privire la completarea formularelor date.

Înapoi

Ultima actualizare: 21/03/2019