Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

20 Iulie, 2024

Formularul raportului statistic

Formularul raportului statistic pentru furnizorii de rețele și/sau servicii poștale

Denumirea formularului
Subiecții care prezintă formularul statistic
Termenul de prezentare a formularului
 
Furnizorii autorizaţi de ANRCETI pentru furnizarea serviciilor poștale.
anual: pînă la 1 martie
Anexa 2 Serviciile de livrare de colete Furnizorii de servicii de livrare de colete poștale pentru care, pe parcursul anului calendaristic precedent, au lucrat, în medie, cel puțin 25 de persoane implicate în furnizarea de servicii de livrare de colete poștale*. anual: pînă la 1 martie

Instrucţiunea privind modul de completare a Formularului tipizat al Raportului statistic anual (SP „Servicii poștale”) al furnizorului de servicii poștale și a Formularului tipizat al Raportului statistic anual (SLC “Serviciile de livrare de colete poștale”) al furnizorului de servicii de livrare de colete poștale

Furnizorii de servicii poștale vor completa şi expedia rapoartele statistice prin sistemul informaţional „Raportare on-line”, care este disponibil la adresa https://raport.anrceti.md/.

Notă: Formularul raportului statistic pentru furnizorii de reţele şi/sau servicii publice de comunicaţii poștale și Instrucțiunea privind modul de completare a acestui formular au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr.60 din 08.08.2023. 
* Prin persoane implicate în furnizarea de servicii de livrare de colete poștale se au în vederea toate persoanele angajate la furnizorul de servicii de livrare de colete care au orice fel de contribuție la prestarea serviciilor de livrare de colete, inclusiv personalul administrativ.

Informaţii suplimentare la tel. cu privire la completarea formularului statistic.:
022 251 357, e-mail: tatiana.gandea@anrceti.md
022 251 331, e-mail: elena.nedin@anrceti.md

Ultima actualizare: 21/08/2023