Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

23 Aprilie, 2024

Autorizarea generală în sectorul poștal

În conformitate cu art. 34 alin. (2) din Legea nr.36/2016, orice persoană fizică sau juridică, înregistrată în calitate de întreprinzător în Republica Moldova, care intenționează să furnizeze servicii poștale, înainte de a începe activitatea, are obligația de a transmite la ANRCETI o notificare cu privire la această intenție. Notificarea se va realiza în mod obligatoriu prin completarea Formularului-tip stabilit și actualizat de ANRCETI.

Formularul-tip al notificării privind intenția furnizării serviciilor poștale a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI nr. 12 din 16.06.2020 și poate fi accesat aici: versiunea .doc, versiunea .docx.

Transmiterea notificării, însoţită de documentele de înregistrare în calitate de întreprinzător, către sediul ANRCETI se efectuează în unul din următoarele moduri:
a) prin depunere, personal sau de către reprezentantul împuternicit al persoanei care intenţionează să furnizeze servicii poştale, contra semnătură;
b) prin serviciul de trimitere poştală recomandată cu confirmare de primire;
c) printr-un înscris în formă electronică, căruia i s-a aplicat o semnătură electronică autentică.

Este considerată dată a transmiterii notificării data înscrierii în registrul general de evidenţă a corespondenţei intrate al ANRCETI, data confirmării primirii prin serviciul de trimitere poştală recomandată sau data primirii înscrisului în formă electronică.

Notificarea se consideră transmisă în cazul în care au fost îndeplinite toate cerinţele ce ţin de transmiterea, forma şi conţinutul notificării. În cazul în care nu sunt îndeplinite cerinţele respective, ANRCETI, în termen de 5 zile lucrătoare de la data transmiterii notificării, va cere, în scris, persoanei care a transmis notificarea să îndeplinească aceste cerinţe.

ANRCETI, în cel mult 15 zile de la data transmiterii notificării, va elibera persoanei care a transmis notificarea cu respectarea dispoziţiilor legale un certificat-tip, prin care se atestă depunerea notificării de către persoana fizică sau juridică, înscrierea acesteia în Registrul public al furnizorilor de servicii poştale, precum şi drepturile şi obligaţiile furnizorului de servicii poştale.

Certificatul-tip privind depunerea notificării și înscrierea în Registrul public al furnizorilor de servicii poştale a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI nr. 12 din 16.06.2020. Documentul este disponibil aici.

Orice modificare a datelor incluse în notificare se va transmite ANRCETI în termen de 10 zile de la intervenirea modificării. Furnizorii de servicii poştale care au intenţia de a-şi sista activitatea sunt obligaţi să notifice ANRCETI şi să informeze utilizatorii asupra acestui fapt cu cel puţin 30 de zile înainte de data sistării activităţii.

Formularul notificării privind sistarea activității de furnizare a serviciilor poștale a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI nr. 12 din 16.06.2020. Acest formular poate fi accesat aici.

Informaţii suplimentare la tel: 022-251-319, e-mail: marina.ursu@anrceti.md

Ultima actualizare: 13/07/2023