Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

25 Februarie, 2024

Program 2020

Anexă
la Hotărârea Consiliului de
Administraţie al ANRCETI
nr. 02 din 22 ianuarie 2020
 
 
PROGRAM
de elaborare a actelor de reglementare ale
Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei pentru anul 2020
 

Nr. d/o
Denumirea actului de reglementare
Termen de realizare
Fundamentarea/Temei legal
1
2
3
4
1. 
Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI cu privire la modificarea unor hotărâri ale Consiliului de Administrație al ANRCETI:

  • Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 38/2008 cu privire la aprobarea Condiţiilor generale de licenţă pentru utilizarea resurselor de numerotare în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice
  • Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 52/2008 cu privire la aprobarea Condiţiilor generale de licenţă pentru utilizarea canalelor sau frecvenţelor radio în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice
  • Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 80/2009 cu privire la aprobarea Condiţiilor speciale de licenţă privind utilizarea numerelor cu acces gratuit pentru apelant Freephone în reţelele publice de comunicaţii electronice
  • Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 81/2009 cu privire la aprobarea Condiţiilor speciale de licenţă privind utilizarea numerelor pentru serviciile cu tarif special Premium rate în reţelele de comunicaţii electronice
  • Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 19/2011 pentru aprobarea condiţiilor speciale de licenţă privind utilizarea numerelor naţionale scurte de forma 116(xxx) pentru servicii armonizate la nivel european
  • Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 20/2011 cu privire la aprobarea Condiţiilor speciale de licenţă privind utilizarea numerelor independente de locaţie în reţelele publice de comunicaţii electronice
  • Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 28/2010 pentru aprobarea Condiţiilor speciale de licenţă privind utilizarea numerelor non-geografice pentru reţele mobile virtuale
  • Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr.59/2010 cu privire la stabilirea tarifelor pentru resursele de numerotare telefonică
  • Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr.12/2009 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la interconectare
 
Trim. I
Art. 65 alin. (4) și art. 66 alin. (2) din Legea comunicaţiilor electronice nr.241/2007 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 399-410, art. 679), cu modificările ulterioare
2. 
Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI cu privire la aprobarea Formularului-tip al notificării privind intenția furnizării serviciilor poştale, Certificatului-tip privind înregistrarea în Registrul public al furnizorilor de servicii poştale și Formularului-tip al notificării privind sistarea activităţii de furnizare a serviciilor poștale
Trim. I
Art.34 alin.(6), Art.35 alin.(1) din Legea comunicațiilor poștale nr. 36/2016
3. 
Hotărârea Consiliului de Administrație privind măsurile de reglementare preventivă a pieței de terminare a apelurilor voce în reţelele proprii de telefonie fixă (Piaţa 3, iterația 5)
Trim. II
Art. 57, 58 și 61 din Legea comunicațiilor electronice nr. 241/2007, Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI nr. 55/2008, Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI nr. 85/2009, Instrucţiunea CE 2002/C 165/03 Comunicarea CE 97/C 372/03
4. 
Hotărârea Consiliului de Administrație privind măsurile de reglementare preventivă a pieței de terminare a apelurilor voce în reţelele individuale de telefonie mobilă (Piaţa 7, iterația 5)
Trim. II
Art. 57, 58 și 61 din Legea comunicațiilor electronice nr. 241/2007, Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI nr. 55/2008, Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI nr. 85/2009, Instrucţiunea CE 2002/C 165/03 Comunicarea CE 97/C 372/03
5. 
Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI privind aprobarea Metodologiei de planificare a controlului de stat asupra activității de întreprinzător în domeniile de competență al ANRCETI în baza analizei riscurilor
Trim. II
Legea privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător nr. 131/2012, Strategia reformei cadrului de reglementare a activităţii de întreprinzător pentru anii 2013-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.1021 din 16.12.2013 (pct. 30), Hotărârea Guvernului cu privire la controlul de stat a activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor nr.379/2018 (pct. 6)
6. 
Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI privind aprobarea Metodologiei de planificare a controlului de stat asupra activității de întreprinzător în domeniile de competență al ANRCETI în baza analizei riscurilor
Trim. II
Art. 57, 58 și 61 din Legea comunicațiilor electronice nr. 241/2007, Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI nr. 55/2008, Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI nr. 85/2009, Instrucţiunea CE 2002/C 165/03 Comunicarea CE 97/C 372/03
7. 
Aprobarea/revizuirea listelor de verificare aplicabile pentru domeniul, tipul şi obiectul de control în cauză
Trim. II
Legea privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător nr. 131/2012, Strategia reformei cadrului de reglementare a activităţii de întreprinzător pentru anii 2013-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.1021 din 16.12.2013 (pct. 30)
8. 
Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI pentru aprobarea Regulamentului cu privire la gestionarea numelor în domeniul de nivel superior .md
Trim. II
Art. 9 alin. (1) lit. i), j) din Legea comunicațiilor electronice nr. 241/2007
9. 
Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI (HCA) privind modificarea și completarea HCA nr. 19 din 13.02.2009, cu privire la aprobarea condiţiilor specifice privind desfăşurarea activităţilor de instalare, operare, gestionare, mentenanţă şi/sau lichidare a reţelelor de comunicaţii electronice la frontiera de stat a Republicii Moldova
Trim. III
Art. 171 din Legea comunicațiilor electronice nr. 241/2007 Art. 76 din Legea cu privire la actele normative nr.100/2017
10. 
Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI cu privire la modificarea și completarea HCA nr. 48 din 10.09.2013 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la furnizarea serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului
Trim. III
Legea comunicațiilor electronice nr. 241/2007, Legea privind protecția consumatorilor nr.105/2003, Strategia în domeniul protecției consumatorului , aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.560/2013
11. 
Hotărârea Consiliului de Administrație cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea de control desfășurată de către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei
Trim. III
Legea comunicațiilor electronice nr. 241/2007, Legea comunicațiilor poștale nr. 36/2016, Legea privind accesul pe proprietăți şi utilizarea partajată a infrastructurii asociate reţelelor publice de comunicaţii electronice nr. 28/2016
12. 
Hotărârea Consiliului de Administrație privind măsurile de reglementare preventivă a pieței de furnizare cu ridicata de servicii de acces local la puncte fixe (Piața 4, iterația 5)
Trim. IV
Art. 57, 58 și 61 din Legea comunicațiilor electronice nr. 241/2007, Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI nr. 55/2008, Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI nr. 85/2009, Instrucţiunea CE 2002/C 165/03, Comunicarea CE 97/C 372/03
13. 
Hotărârea Consiliului de Administrație privind măsurile de reglementare preventivă a pieței de furnizare cu ridicata de servicii de acces central la puncte fixe pentru produse de larg consum (Piața 5, iterația 5)
Trim. IV
Art. 57, 58 și 61 din Legea comunicațiilor electronice nr. 241/2007, Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI nr. 55/2008, Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI nr. 85/2009, Instrucţiunea CE 2002/C 165/03, Comunicarea CE 97/C 372/03
14. 
Hotărârea Consiliului de Administrație privind măsurile de reglementare preventivă a pieței de furnizare cu ridicata a serviciilor de acces de înaltă calitate la puncte fixe (Piața 6, iterația 5)
Trim. IV
Art. 57, 58 și 61 din Legea comunicațiilor electronice nr. 241/2007, Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI nr. 55/2008, Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI nr. 85/2009, Instrucţiunea CE 2002/C 165/03, Comunicarea CE 97/C 372/03
NOTĂ. Prezentul Program poate fi modificat şi completat cu proiecte de actualizare a legislaţiei secundare din domeniu, conform modificarii şi сompletării Legii comunicaţiilor electronice nr.241/2007, Legii comunicațiilor poștale nr.36/2016, altor legi sau acte normative/ de reglementare, documentelor de politici, legislaţiei Uniunii Europene incidente sectorului comunicaţiilor electronice/poștale.
Ultima actualizare: 25/02/2020