Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

23 Aprilie, 2024

Program de elaborare a actelor de reglementare ale ANRCETI pentru anul 2019

Anexă
la Hotărârea Consiliului de
Administraţie al ANRCETI
nr. 66 din 28 decembrie 2018
 
 
PROGRAM
de elaborare a actelor de reglementare ale
Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei pentru anul 2019
 


Nr. d/o
Denumirea actului de reglementare
Termen de realizare
Fundamentarea/Temei legal
1
2
3
4
1.            
Hotărârea Consiliului de Administrație privind aprobarea indicatorilor de calitate pentru serviciile de comunicaţii electronice accesibile publicului
 
Trim. I
Art. 65 alin. (4) și art. 66 alin. (2) din Legea comunicaţiilor electronice nr.241/2007 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 399-410, art. 679), cu modificările ulterioare
2.            
Hotărârea Consiliului de Administrație privind aprobarea metodologiei de măsurare şi evaluare a parametrilor de calitate a serviciilor de comunicaţii electronice accesibile publicului, furnizate prin intermediul reţelelor publice mobile celulare terestre GSM, UMTS şi LTE în benzile de frecvenţe 800, 900, 1800, 2100 şi 2600MHz
Trim. I
Legea comunicaţiilor electronice nr. 241/2007 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 399-410, art. 679), cu modificările ulterioare
 
Hotărârea Guvernului nr. 629/2018 cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a reţelelor de bandă largă pe anii 2018-2020 şi a Planului de acţiuni pentru realizarea acestuia
3.            
Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI privind modificarea Hotărârii CA nr. 33 din 17.11.2011 cu privire la aprobarea formularelor rapoartelor statistice pentru furnizorii de reţele şi/sau servicii publice de comunicaţii electronice
Trim. I
Art. 10 alin. (1) lit. f), art. 20 alin. (2) lit. g), art.25 alin. (16) subalin.7) lit. a)  din Legea comunicațiilor electronice nr. 241/2007 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 399-410, art. 679), cu modificările ulterioare
4.            
Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI privind stabilirea măsurilor minime de securitate ce trebuie luate de către furnizori pentru asigurarea securității şi integrităţii rețelelor și serviciilor publice de comunicaţii electronice şi raportarea incidentelor cu impact semnificativ asupra acestora
Trim. II
Art. 21 alin. (4) din Legea comunicațiilor electronice nr.241/2007 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 399-410, art. 679), cu modificările ulterioare
5.            
Hotărârea Consiliului de Administrație privind  măsurile de reglementare preventivă a pieței de terminare a apelurilor voce în reţelele proprii de telefonie fixă (Piaţa 3)
 
Trim. II
Legea comunicațiilor electronice nr. 241/2007 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 399-410, art. 679), cu modificările ulterioare
Hotărârea ANRCETI nr. 55/2008
Hotărârea ANRCETI nr. 85/2009
Instrucţiunea CE 2002/C 165/03
Comunicarea CE 97/C 372/03
6.            
Hotărârea Consiliului de Administrație privind măsurile de reglementare preventivă a pieței de terminare a apelurilor voce în reţelele individuale de telefonie mobilă (Piaţa 7)
Trim. II
Legea comunicațiilor electronice nr. 241/2007 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 399-410, art. 679), cu modificările ulterioare
Hotărârea ANRCETI nr. 55/2008
Hotărârea ANRCETI nr. 85/2009
Instrucţiunea CE 2002/C 165/03
Comunicarea CE 97/C 372/03
7.            
Hotărârea Consiliului de Administrație cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea de control desfășurată de către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei
Trim. III
Legea comunicațiilor electronice nr. 241/2007
Legea comunicațiilor poștale nr. 36/2016
Legea privind accesul pe proprietăți și utilizarea partajată a infrastructurii asociate rețelelor publice de comunicații electronice nr. 28/2016
8.            
Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI privind modificarea Hotărârii CA nr. 59 din 21.12.2010 cu privire la stabilirea tarifelor pentru resursele de numerotare telefonică
 
 
Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI privind modificarea Hotărârii CA nr. 09 din 18.08.2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la gestionarea numelor în domenul de nivel superior .md
 
Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI privind modificarea Hotărârii CA nr. 19 din 12.07.2011 pentru aprobarea condiţiilor speciale de licenţă privind utilizarea numerelor naţionale scurte de forma 116(xxx) pentru servicii armonizate la nivel european
 
Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI privind modificarea Hotărârii CA nr. 81 din 17.04.2009 cu privire la aprobarea condiţiilor speciale de licenţă privind utilizarea numerelor pentru serviciile cu tarif special Premium rate în reţelele de comunicaţii electronice
 
Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI privind modificarea Hotărârii CA nr. 80 din 17.04.2009 cu privire la aprobarea condiţiilor speciale de licenţă privind utilizarea numerelor cu acces gratuit pentru apelant Freephone în reţelele publice de comunicaţii electronice
 
Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI privind modificarea Hotărârii CA nr. 20 din 04.08.2011 pentru aprobarea condiţiilor speciale de licenţă privind utilizarea numerelor independente de locaţie în reţelele publice de comunicaţii electronice
 
Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI privind modificarea Hotărârii CA nr. 28 din 21.09.2010 pentru aprobarea condiţiilor speciale de licenţă privind utilizarea numerelor non-geografice pentru reţele mobile virtuale
 
Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI privind modificarea Hotărârii CA nr. 38 din 08.12.2008 cu privire la aprobarea condiţiilor generale de licenţă pentru utilizarea resurselor de numerotare în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice
 
Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI privind modificarea Hotărârii CA nr. 52 din 25.12.2008 cu privire la aprobarea condiţiilor generale de licenţă pentru utilizarea canalelor sau frecvenţelor radio în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice
 
Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI privind modificarea Hotărârii CA nr. 59 din 17.09.2015 privind aprobarea Procedurii speciale de organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru eliberarea de multiple licenţe de utilizare a frecvenţelor radio în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice mobile celulare terestre                                    
 
Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI privind modificarea și completarea Regulamentului cu privire la interconectare, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 12 din 31.01.2009
Trim. III
Art. 82 alin. (2) din Legea comunicațiilor electronice nr. 241/2007 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 399-410, art. 679), cu modificările ulterioare
 
Art. 9 alin. (1) lit. i), j) din Legea comunicațiilor electronice nr. 241/2007 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 399-410, art. 679), cu modificările ulterioare
 
Art. 2, art. 10 alin. (1) lit. c) din Legea comunicațiilor electronice nr. 241/2007 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 399-410, art. 679), cu modificările ulterioare
 
Art. 26 din Legea comunicațiilor electronice nr.241/2007 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 399-410, art. 679), cu modificările ulterioare
 
Art. 76 din Legea cu privire la actele normative nr. 100/2017
 
9.            
Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI privind aprobarea Metodologiei de planificare a controlului de stat asupra activității de întreprinzător în domeniile de competență al ANRCETI în baza analizei riscurilor
 
 
 
 
 
 
 
Trim. III
Legea comunicațiilor electronice nr. 241/2007 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 399-410, art. 679), cu modificările ulterioare
 
Legea privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător nr. 131/2012
 
Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la controlul de stat a activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor nr.379/2018
10.        
Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI privind modificarea Hotărârii CA nr. 27 din 21.09.2010 privind aprobarea Procedurii de administrare a resurselor tehnice
 
Trim. IV
Art. 82 alin. (12) din Legea comunicațiilor electronice nr. 241/2007 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 399-410, art. 679), cu modificările ulterioare
11.        
Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI privind modificarea Hotărârii CA nr. 54 din 28.12.2017 cu privire la regimul de autorizare generală și licențiere în domeniul comunicațiilor electronice
 
Trim. IV
Legea comunicațiilor electronice nr. 241/2007 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 399-410, art. 679), cu modificările ulterioare
12.        
Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI cu privire la stabilirea principiilor şi regulilor de utilizare a reţelei poştale publice a furnizorului de serviciu poştal universal
Trim. IV
Art. 4 alin. 2 lit. h) din Legea comunicațiilor poștale nr. 36/2016
NOTĂ. Prezentul Program poate fi modificat şi completat cu proiecte de actualizare a legislaţiei secundare din domeniu, conform modificarii şi сompletării Legii comunicaţiilor electronice nr.241/2007, Legii comunicațiilor poștale nr.36/2016, altor legi sau acte normative/ de reglementare, documentelor de politici, legislaţiei Uniunii Europene incidente sectorului comunicaţiilor electronice/poștale.
Ultima actualizare: 20/02/2020