Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

20 Iulie, 2024

Plan de activitate 2013

Anexă
la Hotărîrea Consiliului
 de Administraţie al ANRCETI
nr. 72 din 27.12.12
 
PLAN DE ACTIVITATE
al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei
pentru anul 2013
 
Nr. d/o
Obiectiv
Program
Acţiune
Termenul*
de realizare
Executorii
Rezultate scontate
1
2
3
4
5
6
7
I.
Promovarea concurenţei în sectorul comunicaţiilor electronice
1.1. Analiza pieţelor relevante
1.1.1. Analiza pieţei accesului utilizatorilor finali, persoane fizice şi juridice, la posturi fixe din reţeaua publică de telefonie (Piaţa 1) şi după caz, desemnarea furnizorului cu putere semnificativă pe această piaţă.
Tr. II-III
DREA, SJ
Proiect de HCA înaintat CA spre aprobare
1.1.2. Impunerea obligaţiilor speciale preventive furnizorului cu putere semnificativă pe piaţa accesului utilizatorilor finali, persoane fizice şi juridice, la posturi fixe din reţeaua publică de telefonie (Piaţa 1).
Tr. III-IV
DREA, SJ
Proiect de HCA înaintat CA spre aprobare
1.1.3. Analiza pieţei iniţierii apelurilor la posturi fixe din reţeaua publică de telefonie (Piaţa 2) şi după caz, desemnarea furnizorului cu putere semnificativă pe această piaţă.
Tr. I-II
DREA, SJ
Proiect de HCA înaintat CA spre aprobare
1.1.4. Impunerea obligaţiilor speciale preventive furnizorului cu putere semnificativă pe piaţa iniţierii apelurilor la posturi fixe din reţeaua publică de telefonie (Piaţa 2).
Tr. II-III
DREA, SJ
Proiect de HCA înaintat CA spre aprobare
1.1.5. Analiza pieţei de tranzit de trafic în reţelele publice de telefonie (Piaţa 9) şi după caz, desemnarea furnizorului cu putere semnificativă pe această piaţă.
Tr. I-II
DREA, SJ
Proiect de HCA înaintat CA spre aprobare
1.1.6. Impunerea obligaţiilor speciale preventive furnizorului cu putere semnificativă pe piaţa de tranzit de trafic în reţelele publice de telefonie (Piaţa 9).
Tr. II-III
DREA, SJ
Proiect de HCA înaintat CA spre aprobare
1.1.7. Analiza pieţei de furnizare cu ridicata a unor segmente terminale de linii închiriate, indiferent de tehnologia utilizată, pentru punerea la dispoziţie de capacitate închiriată sau rezervată (Piaţa 6) şi după caz, desemnarea furnizorului cu putere semnificativă pe această piaţă.
Tr. II-III
DREA, SJ
Proiect de HCA înaintat CA spre aprobare
1.1.8. Impunerea obligaţiilor speciale preventive furnizorului cu putere semnificativă pe piaţa de furnizare cu ridicata a unor segmente terminale de linii închiriate, indiferent de tehnologia utilizată, pentru punerea la dispoziţie de capacitate închiriată sau rezervată (Piaţa 6).
Tr. III-IV
DREA, SJ
Proiect de HCA înaintat CA spre aprobare
1.1.9. Analiza pieţei de furnizare cu ridicata a unor segmente trunchi de linii închiriate, indiferent de tehnologia utilizată, pentru punerea la dispoziţie de capacitate închiriată sau rezervată (Piaţa 8) şi după caz, desemnarea furnizorului cu putere semnificativă pe această piaţă.
Tr. II-III
DREA, SJ
Proiect de HCA înaintat CA spre aprobare
1.1.10. Impunerea obligaţiilor speciale preventive furnizorului cu putere semnificativă pe piaţa furnizare cu ridicata a unor segmente trunchi de linii închiriate, indiferent de tehnologia utilizată, pentru punerea la dispoziţie de capacitate închiriată sau rezervată (Piaţa 8).
Tr. III-IV
DREA, SJ
Proiect de HCA înaintat CA spre aprobare
1.1.11. Analiza pieţii de acces cu ridicata la infrastructura de reţea la un punct fix (Piaţa 4) şi după caz, desemnarea furnizorului cu putere semnificativă pe această piaţă.
Tr. I
DREA, SJ
Proiect de HCA înaintat CA spre aprobare
1.1.12. Impunerea obligaţiilor speciale preventive furnizorului cu putere semnificativă pe piaţa de acces cu ridicata la infrastructura de reţea la un punct fix (Piaţa 4).
Tr. III-IV
DREA, SJ
Proiect de HCA înaintat CA spre aprobare
1.1.13. Analiza pieţii de acces cu ridicata în bandă largă (Piaţa 5) şi după caz, desemnarea furnizorului cu putere semnificativă pe această piaţă.
Tr. I
DREA, SJ
Proiect de HCA înaintat CA spre aprobare
1.1.14. Impunerea obligaţiilor speciale preventive furnizorului cu putere semnificativă pe piaţa de acces cu ridicata în bandă largă (Piaţa 5).
Tr. III-IV
DREA, SJ
Proiect de HCA înaintat CA spre aprobare
1.1.15. Analiza pieţii de terminare a apelurilor în reţele individuale de telefonie fixă (Piaţa 3) şi, după caz, desemnarea furnizorului cu putere semnificativă pe această piaţă.
Tr. I
DREA, SJ
Proiect de HCA înaintat CA spre aprobare
1.1.16. Impunerea obligaţiilor speciale preventive furnizorului cu putere semnificativă pe piaţa de terminare a apelurilor în reţele individuale de telefonie fixă (Piaţa 3).
Tr. III-IV
DREA, SJ
Proiect de HCA înaintat CA spre aprobare
1.1.17. Analiza pieţii de terminare a apelurilor în reţele individuale de  telefonie mobilă (Piaţa 7), şi după caz, desemnarea furnizorului cu putere semnificativă pe această piaţă.
Tr. I
DREA, SJ
Proiect de HCA înaintat CA spre aprobare
1.1.18. Impunerea obligaţiilor speciale preventive furnizorului cu putere semnificativă pe piaţa de terminare a apelurilor în reţele individuale de telefonie mobilă (Piaţa 7).
Tr. III-IV
DREA, SJ
Proiect de HCA înaintat CA spre aprobare
1.2. Administrarea şi gestionarea resurselor de numerotare
1.2.1. Realizarea şi monitorizarea acţiunilor în vederea implementării portabilităţii numerelor (PN) de telefonie mobilă.
În termenii stabiliţi în Planul de acţiuni
pentru implementarea PN în Republica Moldova
DRTS
Implementarea portabilităţii numerelor de telefonie mobilă
1.2.2. Realizarea şi monitorizarea acţiunilor în vederea implementării portabilităţii numerelor de telefonie fixă.
 
În termenii stabiliţi în Planul de acţiuni
pentru implementarea PN în Republica Moldova
DRTS
 
Implementarea portabilităţii numerelor de telefonie fixă
 
1.2.3. Monitorizarea executării cerinţelor actelor de reglementare privind utilizarea resurselor de numerotare de către furnizorii de reţele şi servicii de comunicaţii electronice din Republica Moldova.
Tr. I-IV
DRTS
Raport trimestrial
1.3. Administrarea frecvenţelor şi canalelor radio
1.3.1. Elaborarea documentelor de concurs pentru eliberarea licenţelor de utilizare a canalelor/frecvenţelor radio în scopul furnizării serviciilor de comunicaţii electronice.
Conform Hotărîrii de Guvern
DRTS, SJ
Proiecte de HCA înaintate CA spre aprobare vizavi de Procedura de organizare a concursului şi
Caietul da sarcini
1.3.2. Elaborarea condiţiilor de licenţe pentru utilizarea canalelor/frecvenţelor radio în benzile de frecvenţă 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz.
Conform Hotărîrii de Guvern
DRTS, SJ
Proiect de HCA înaintat CA spre aprobare
1.3.3. Organizarea şi desfăşurarea concursului pentru eliberarea licenţelor de utilizare a frecvenţelor / canalelor radio cu acces în bandă largă  (2500-2690 MHz).
HG nr.365  din 06.06.12 Tr. II - IV
DRTS, SJ
Licenţă eliberată
1.3.4. Organizarea şi desfăşurarea concursului pentru eliberarea licenţelor de utilizare a frecvenţelor / canalelor radio pentru serviciile de comunicaţii mobile celulare de generaţia a treia (3G)  (2100 MHz).
HG
nr. 660
din  02.06.2008
Tr. II - IV
DRTS, SJ
Licenţă eliberată
1.3.5. Eliberarea licenţei provizorii pentru utilizarea canalelor/frecvenţelor radio în banda 900 şi 1800 MHz S.A. „Orange Moldova” pentru furnizarea serviciilor de telefonie celulară mobilă standardul GSM.
Martie 2013
DRTS, SJ
Licenţă eliberată
1.3.6. Elaborarea şi aprobarea reglementărilor speciale în vederea implementării televiziunii digitale terestre (condiţii de licenţă, condiţii de autorizare specială, după caz, documente de concurs pentru organizarea şi desfăşurarea concursului pentru eliberarea licenţelor, organizarea şi asigurarea desfăşurării concursului de eliberare a acestor licenţe).
Conform Hotărîrii de Guvern
DRTS, SJ
Proiecte de HCA înaintate CA spre aprobare
1.4. Alte reglementări
1.4.1. Elaborarea proiectului de modificare a Hotărârii CA nr.85 din 28.04.2009 privind definirea listei pieţelor relevante de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice.
Tr. I
DREA, SJ
Proiect de HCA înaintat CA spre aprobare
1.4.2. Elaborarea proiectului de modificare a Hotărârii CA nr.12 din 31.01.2009 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la interconectare sau a unei redacţii noi.
Tr. IV
DREA, DRTS, SJ,
 
Proiect de HCA înaintat CA spre aprobare
1.4.3. Elaborarea proiectului Regulamentului privind furnizarea serviciilor publice de comunicaţii electronice utilizatorilor finali.
Tr. I
DAC, DRTS, SJ
Proiect de HCA înaintat CA spre aprobare
1.4.4. Elaborarea proiectului Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciile de telefonie fixă prestate utilizatorilor finali de către SA „Moldtelecom”.
Tr. I-II
DREA, SJ
Proiect de HCA înaintat CA spre aprobare
1.4.5. Elaborarea proiectului de modificare a Hotărârii CA nr.15 din 23.09.2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de soluţionare a litigiilor din domeniul comunicaţiilor electronice.
Tr. III
SJ
Proiect de HCA înaintat CA spre aprobare
1.4.6. Elaborarea şi înaintarea organelor abilitate a propunerilor de modificare şi completare la Legea comunicaţiilor electronice.
Tr. I-III
SJ, DRTS, DREA, DAC
 
Proiect de modificare a Legii
II.
Promovarea intereselor utilizatorilor finali
Indicatorii de calitate
2.1. Stabilirea indicatorilor de calitate la furnizarea serviciilor de programe audiovizuale.
Tr. I
DRTS, SJ
Proiect de HCA înaintat CA spre aprobare
2.2. Examinarea petiţiilor, în limita competenţelor ANRCETI.
 
Permanent
 
DAC, SJ, DRTS, DREA
 
Raport trimestrial
 
III.
Realizarea autorizării generale şi licenţierii în sectorul comunicaţiilor electronice
3.1. Autorizarea
 
 
3.1.1. Aplicarea regimului de autorizare generală.
Permanent
DAC
Raport trimestrial
3.1.2. Ţinerea Registrului public al furnizorilor de comunicaţii electronice.
Permanent
DAC
Registru actualizat
3.2.Licenţierea
3.2.1. Licenţierea activităţilor din domeniul tehnologiei informaţiei.
Permanent
DAC, SJ
Decizii aprobate
Raport trimestrial
3.2.2. Licenţierea activităţilor ce ţin de utilizarea resurselor limitate ale statului.
Permanent
DRTS, SJ
Decizii aprobate
Raport trimestrial
3.2.3. Ţinerea şi completarea registrelor resurselor limitate şi permiselor tehnice eliberate.
Permanent
DRTS
Registru actualizat
IV.
Monitorizarea şi controlul implementării reglementărilor
4.1.Monitorizarea aplicării reglementărilor în vigoare 
 
 
4.1.1. Monitorizarea activităţii furnizorilor de reţele şi servicii publice de comunicaţii electronice prin prisma prevederilor actelor normative în vigoare din domeniul comunicaţiilor electronice.
Tr. I-IV
DAC
Raport trimestrial
4.1.2. Monitorizarea realizării Programului de implementare a portabilităţii numerelor în Republica Moldova.
În termenii stabiliţi de Planul de acţiuni
pentru implementarea PN în Republica Moldova
DRTS, DAC, Grupul de lucru (HCA nr.41 din 11.10.12)
Raport trimestrial
4.1.3. Monitorizarea executării de către furnizori a Hotărârii Consiliului de Administraţie nr. 278 din 17.11.2009.
Tr. I-IV
DAC, DRTS
Raport trimestrial
4.1.4. Colectarea, verificarea, agregarea şi analiza datelor statistice prezentate de furnizorii autorizaţi. Elaborarea rapoartelor statistice trimestrial şi anual.
Tr. I-IV
DREA
Rapoarte trimestriale
Publicare de date statistice
4.1.5. Monitorizarea executării obligaţiilor speciale preventive prin prisma Ofertelor de Referinţă pentru interconectare şi Ofertelor de Referinţă pentru Acces şi modificărilor acestora.
Tr. I-IV
DREA, DAC, DRTS, SJ
Raport trimestrial
4.1.6. Monitorizarea executării obligaţiilor speciale preventive prin prisma Acordurilor de interconectare şi de acces.
Tr. I-IV
DREA, DAC, DRTS, SJ
Raport trimestrial
4.1.7. Elaborarea caietului de sarcini privind efectuarea (prin outsourcing) a unui sondaj de piaţă privind situaţia sectorului comunicaţiilor electronice.
Tr. I-II
DREA, SJ
Decizia CA de aprobare a caietului de sarcini
4.1.8. Desfăşurarea concursului de selectare a companiei ce va petrece sondajul de piaţă privind situaţia sectorului comunicaţiilor electronice.
Tr. II-III
DREA, SJ
Decizia CA privind câştigătorul,
Încheierea contractului
 
4.1.9. Efectuarea (prin outsourcing) sondajului de piaţă privind situaţia sectorului comunicaţiilor electronice
Tr. III-IV
DREA
Raport
4.2. Controlul asupra activităţii participanţilor la piaţa serviciilor de comunicaţii electronice
 
4.2.1. Controale axate pe verificarea corespunderii activităţilor din domeniile gestionate de ANRCETI condiţiilor de licenţă, ale autorizării generale, prevederilor altor acte normative şi de reglementare relevante.
Tr. I-IV
DAC
Raport trimestrial
4.2.2. Participarea la examinarea cazurilor contravenţionale în instanţele de judecată competente.
Conform citaţiilor parvenite în adresa ANRCETI, la indicaţia conducerii
DAC
Raport trimestrial
V.
Asigurarea transparenţei în procesul decizional
 
Comunicări şi rapoarte
5.1. Elaborarea şi publicarea Raportului anual privind asigurarea transparenţei procesului decizional în cadrul ANRCETI.
Tr. I
Coordonatorul procesului de consultare publică 
Raport publicat
5.2. Redactarea şi postarea materialelor informative pe pagina web oficială, asigurarea procesului de actualizare a compartimentelor acesteia.
Permanent
Consilierul  pentru  comunicare în comun cu STI
Informaţii şi alte materiale postate pe site-ul ANRCETI
5.3. Informarea opiniei publice despre iniţiativele,  activităţile de interes public, actele de reglementare ale ANRCETI cu impact major asupra pieţei şi evoluţia trimestrială a pieţelor de comunicaţii electronice.
Permanent
Consilierul  pentru comunicare în comun cu subdiviziunile ANRCETI
Materiale publicate pe site-ul ANRCETI şi în mass-media
5.4. Informarea opiniei publice despre acţiunile cu privire la portabilitatea numerelor.
Tr. I-III
Consilierul  pentru comunicare, DRTS
Materiale publicate pe site-ul ANRCETI şi în mass-media
5.5. Redactarea şi plasarea pe site a materialelor informative despre consultările/ audierile/ dezbaterile  publice ale proiectelor de hotărâre ale CA al ANRCETI şi despre hotărârile aprobate.
Permanent
Consilierul  pentru comunicare în comun cu subdiviziunile ANRCETI
Materiale publicate pe site-ul ANRCETI
5.6. Plasarea pe pagina oficială a ANRCETI a informaţiilor necesare (privind expirarea termenelor de valabilitate a licenţelor, de prezentare a diferitor rapoarte etc.) în scopul prevenirii eventualelor abateri de la cerinţele legislaţiei în vigoare a furnizorilor.
Trimestrial, sau după necesitate, conform dispoziţiilor conducerii ANRCETI
DAC; STI
Materiale publicate pe site-ul ANRCETI
5.7. Întocmirea, redactarea şi publicarea (în trei limbi) a Raportului privind activitatea ANRCETI şi evoluţia pieţelor de comunicaţii electronice în anul 2012.
 
Tr. I - II
Consilierul  pentru comunicare în comun cu subdiviziunile ANRCETI
Raport în trei limbi publicat pe site-ul ANRCETI
5.8. Organizarea unor conferinţe de presă/briefing-uri cu temele:
a) Bilanţul activităţii ANRCETI în anul 2012 şi priorităţile pentru anul 2013;
b) Pieţele de comunicaţii electronice în anul 2012: evoluţie şi prognoze;
c) Lansarea portabilităţii numerelor telefonice în reţelele mobile;
d) Lansarea portabilităţii numerelor telefonice în reţelele fixe.
 
 
Luna februarie
 
Luna aprilie
 
Luna aprilie
 
Luna iulie
Consilierul pentru comunicare în comun cu subdiviziunile ANRCETI
Publicaţii în presa scrisă şi electronică 
5.9. Elaborarea şi implementarea Regulamentului privind modul de publicare şi actualizare a materialelor informative pe pagina web oficială a ANRCETI.
Tr. III
Consilierul  pentru  comunicare în comun cu STI
Regulament elaborat,  aprobat şi publicat pe site- ul ANRCETI
5.10. Elaborarea şi publicarea Raportului anual privind asigurarea transparenţei procesului decizional în cadrul ANRCETI.
Tr. I
Coordonatorul procesului de consultare publică 
Raport publicat
VI.
Îmbunătăţirea dialogului cu industria, autorităţile publice si organismele internaţionale
 
 
6.1. Organizarea întrevederilor cu industria pe probleme de reglementare.
După necesitate
DRTS, DREA
Evenimente organizate
6.2. Organizarea ,,meselor rotunde” cu participarea furnizorilor, dar şi a societăţii civile, cu tematici actuale, în special, pe marginea actelor normative şi de reglementare recent adoptate.
Semestrial, sau după necesitate, conform dispoziţiilor conducerii ANRCETI
DAC, DRTS, DREA, SJ, alte subdiviziuni implicate
Evenimente organizate
6.3. Dezvoltarea relaţiilor de colaborare şi activităţilor în cadrul organizaţiilor europene şi mondiale de specialitate, inclusiv prin participarea la conferinţe, seminare, mese rotunde, grupuri de lucru, etc.
Tr. I-IV
SRIIE
Evenimente organizate
6.4. Dezvoltarea relaţiilor de colaborare şi parteneriat cu autorităţi similare din Europa şi din lume, şi participarea în cadrul programelor şi proiectelor europene.
 
Tr. I-IV
SRIIE
Evenimente organizate
6.5. Participarea activă în cadrul Grupului Autorităţilor de Reglementare în domeniul comunicaţiilor electronice din ţările Parteneriatului Estic.
Tr. I-IV
SRIIE
După necesitate -reprezentanţi ai celorlalte subdiviziuni
Eveniment organizat
6.6. Identificarea şi obţinerea asistenţei tehnice pentru problemele curente de reglementare - inclusiv TAIEX, TWINNING.
la necesitate
SRIIE in colaborare cu celelalte subdiviziuni
Eveniment organizat
6.7. Participarea la comitetele şi sub-comitetele de cooperare RM-UE.
semestrial
SRIIE
Eveniment organizat
VII.
Consolidarea capacităţii administrative a ANRCETI
7.1. Asigurarea suportului administrativ şi organizatoric
7.1.1. Asigurarea suportului organizatorico-documentar, control intern şi gestiune resurse umane.
Permanent
SSRU
Activitate asigurată
7.1.2. Îndeplinirea prevederilor actelor normative ale Guvernului.
  - a) în baza HG 208 din 31.03.95
 
 - b) în baza HG 689 din 13.11.09
 
 - c) în baza Indicaţiei Guvernului 08-03/49 din 26.10.07, în baza HG 1013 din 12.09.07.
a) Către 20.01.2013,
către 20.07.2013
b) Către 20.01.2013
c) Trimestrial, pînă la data de 10 a primei luni din următorul trimestru
SSRU
Rapoarte prezentate
 
7.1.3. Organizarea desfăşurării şedinţelor de totalizare a rezultatelor activităţii subdiviziunilor.
 
 
Trimestrial, către 20 a lunii următoare trimestrului de gestiune
Şefii subdiviziunilor ANRCETI
Eveniment organizat
7.1.4. Elaborarea şi consultarea Planului de activitate al ANRCETI pentru anul 2013.
 
Tr. IV
SSRU, în comun cu subdiviziunile ANRCETI
Hotărîre aprobată.
7.2. Asigurarea procesului bugetar
7.2.1. Executarea Auditului privind realizarea Bugetului şi Raportului financiar al ANRCETI pentru anul 2012 şi prezentarea Raportului financiar şi de audit la Aparatul Guvernului Republicii Moldova.
Tr. I
CONT,
DREA
Raport de audit
7.2.2. Elaborarea bugetului ANRCETI pentru anul 2014.
Tr. IV
CONT
Hotărîre aprobată
7.3. Asigurarea asistenţei juridice
7.3.1. Examinarea cererilor prealabile şi participarea, după caz, la examinarea cauzelor în instanţele judecătoreşti.
Tr. I-IV
SJ
Raport trimestrial.
7.3.2. Organizarea şi participarea la procedura de soluţionare a litigiilor din domeniul comunicaţiilor electronice.
Tr. I-IV
SJ în comun cu alte subdiviziuni ale ANRCETI
Proiectul deciziei privind soluţionarea litigiului
 
7.3.3. Asigurarea consultanţei şi reprezentarea ANRCETI în vederea apărării drepturilor şi intereselor legitime în raporturile cu autorităţile publice, instituţiile /persoane juridice/ fizice naţionale/străine.
Tr. I-IV
SJ
În baza împuternicirii (procurii) reprezentarea ANRCETI
7.3.4. Acordarea asistenţei Consiliului de Administraţie/ subdiviziunilor ANRCETI la elaborarea proiectelor actelor de reglementare/actelor interne în vederea asigurării legalităţii şi contrasemnarea actelor juridice.
Tr. I-IV
 
SJ
 
Întocmirea opiniilor/ avizelor asupra actelor
 
7.3.5. Avizarea proiectelor actelor normative elaborate de către autorităţile publice în modul stabilit de legislaţie.
Tr. I-IV
SJ
 Întocmirea avizelor oficiale ale ANRCETI
7.4. Modernizarea infrastructurii de comunicaţii electronice şi a sistemelor informaţionale ale ANRCETI
7.4.1. Organizarea şi asigurarea suportului necesar pentru dezvoltarea S.I. „Registrul Furnizorilor” din cadrul SIIA.
Tr. I - IV
STI, DAC, DRTS, DREA
Organizare şi suport asigurat
7.4.2. Implementarea contururilor funcţionale „Resurse de numerotare” şi „Licenţe” din cadrul SIIA.
01.08.2013
STI
Testarea şi darea în exploatare a contururilor nominalizate
7.4.3. Implementarea conturului funcţional „Evidenţa economică” din cadrul SIIA.
Tr. II-IV
STI
Testarea şi darea în exploatare a conturului nominalizat
7.4.4. Elaborarea şi implementarea în pagina web a motorului de căutare a Furnizorilor de comunicaţii electronice.
Tr. III-IV
STI
Motor de căutare implementat

* Notă: Modificat prin H.C.A. nr. 28 din 08.07.2013.

Ultima actualizare: 12/07/2013