Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

20 Iulie, 2024

Plăţi

Aprobate prin hotărârea
Consiliului de Administraţie al ANRCETI
nr. 59 din 21.12.2010,
ulterior modificată prin:
H.C.A. nr. 21 din 23.08.2011,
H.C.A. nr. 75 din 27.12.2012,
H.C.A. nr. 65 din 26.12.2013
H.C.A. nr. 47 din 09.10.2014
H.C.A. nr. 65 din 08.09.2023

Tarifele pentru resursele de numerotare telefonică

Nr.
d/o
Tipul resurselor de numerotare
Resursele
de numerotare
(x = 0...9)
Tarifele pentru
resursele de
numerotare
(lei/ număr/an)
(fără TVA)
1.
CODURI ŞI NUMERE NAŢIONALE SCURTE
1.1
Cod de selectare/preselectare a transportatorului
1010 - 1099
4000,0
1.2
Număr unic pentru apeluri de urgenţă
112
gratis
1.3
Număr naţional pentru servicii armonizate cu caracter social
116xxx
gratis
1.4
Număr naţional scurt pentru servicii de informaţii
118x
4000,0
1.5
Număr naţional scurt pentru servicii de informaţii
118xx
3000,0
1.51 Numere scurte pentru servicii non-comunicații 13xx 15000,0
1.6
Număr naţional scurt pentru servicii de interes general
14xxx
15000,0
1.7
Număr naţional scurt
15xx
15000,0
1.8
Cod de acces
16xx
4000,0
1.9
Număr de rutare
17xx
gratis
1.10
Cod de acces
19xx
4000,0
1.11
Număr scurt utilizat pentru servicii de urgenţă
901, 902, 903, 904
gratis
2.
NUMERE GEOGRAFICE
2.1
Număr pentru reţele şi servicii de comunicaţii electronice furnizate la puncte fixe
2xxxxxxx
3xxxxxxx
5xxxxxxx
0,3
3.
NUMERE NONGEOGRAFICE
3.1
Număr independent de locaţie
30xxxxxx
38xxxxxx
0,5
3.11
Numere pentru servicii de tip maşină – maşină (M2M) şi Internetul lucrurilor (IoT), utilizare la nivel național
4xxxxxxx
0,2
3.12
Numere pentru servicii de tip maşină – maşină (M2M) şi Internetul lucrurilor (IoT), utilizare la nivel internațional
4xxxxxxx
0,2
3.2
Număr pentru reţele de telefonie mobilă
60xxxxxx - 69xxxxxx,
76xxxxxx - 79xxxxxx
0,5
3.3
Număr pentru reţele mobile virtuale (MVNO)
71xxxxxx
0,5
3.4
Număr cu acces gratuit pentru apelant (Freephone)
800xxxxx
6,0
3.5
Număr de acces universal
803xxxxx
6,0
3.6
Număr pentru servicii cu cost partajat
808xxxxx
6,0
3.7
Număr pentru servicii de transport
814xxxxx
6,0
3.8
Număr de acces la servicii de transmisiuni de date şi Internet
821xxxxx
100,0
4.
NUMERE NONGEOGRAFICE PENTRU SERVICII CU TARIF SPECIAL “PREMIUM RATE”
4.1
Număr pentru servicii de divertisment, jocuri şi concursuri
90000000 - 90089999
6,0
4.2
Număr pentru servicii de televotare
90090000 - 90099999
6,0
4.3
Număr pentru informaţii diverse (generale, de afaceri, de marketing)
905xxxxx
6,0
4.4
Număr pentru servicii de divertisment adulţi
906xxxxx
12,0
Ultima actualizare: 3/01/2024