Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

22 Aprilie, 2024

ANRCETI anunță consultarea publică a proiectului hotărâriiprivind aprobarea Programului de elaborare a actelor de reglementare pentru anul 2022

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) a expus pe pagina sa web oficială spre consultare publică proiectul Hotărârii Consiliului de Administrație al ANRCETI privind aprobarea Programului de elaborare a actelor de reglementare pentru anul 2022. Consultarea publică se va desfăşura până la 24 decembrie 2021, aceasta fiind data limită de prezentare a propunerilor pe marginea documentului respectiv.

Proiectul programului are drept scop asigurarea transparenței în procesul decizional din cadrul ANRCETI.

Potrivit notei informative, programul include 12 proiecte de hotărâri, care prevăd elaborarea sau, după caz, modificarea unui set de reglementări prevăzute de legislația din domeniul comunicațiilor electronice și comunicațiilor poștale, în vederea asigurării continuității serviciilor ce țin de realizarea portabilităţii numerelor în Republica Moldova, implementării tehnologiilor avansate de comunicaţii mobile 4G, 5G, precum și implementării Acordurilor internaționale la care Republica Moldova este parte, prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului etc.

Persoanele interesate pot expedia comentarii şi recomandări asupra proiectului supus consultării publice, în scris, prin poştă pe adresa ANRCETI: bd. Ştefan cel Mare, 134, MD-2012, mun. Chişinău, prin fax: 022-222-885 sau prin e-mail la adresa: office@anrceti.md.

Informații suplimentare despre acest proiect puteți obține la telefoanele: 022 251 303 – D. Griciuc, șef DRAS, 022 251 312 - A. Baidauz, specialist DRAS.

6 decembrie 2021

Ultima actualizare: 6/12/2021