Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

20 Iulie, 2024

Și în trimestrul trei al anului curent, gradul de utilizare a serviciilor de telefonie fixă devine tot mai mic

Datele statistice despre evoluția pieței serviciilor de telefonie fixă în trimestrul III al anului curent, prelucrate de Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI), atestă diminuarea constantă a principalilor indicatori ai acestei piețe. Numărul total de abonați a înregistrat o scădere de 3,2%, comparativ cu sfârșitul anului 2021, și a totalizat circa 968,2 mil., volumul total de trafic a scăzut cu 20,1% și a alcătuit aproximativ 176 mil. minute, iar volumul total al vânzărilor obținute pe această piață s-a diminuat cu 21,5% și a alcătuit circa 62,7 mil. lei.

Potrivit datelor raportate ANRCETI, numărul abonaților S.A.”Moldtelecom” a scăzut cu 3,2%, alcătuind 865 mii, iar a furnizorilor alternativi s-a micșorat cu 3,1%, constituind 103,2 mii de abonați. În consecință, rata de penetrare a serviciilor de telefonie fixă raportată la 100 de locuitori ai republicii a scăzut, față de perioada similară a anului trecut, cu 0,9 puncte procentuale și a ajuns la 37,2%.

Micşorarea volumului traficului de voce în reţelele de telefonie fixă a fost cauzată de diminuarea tuturor tipurilor de trafic. Astfel, traficul în reţelele internaţionale de intrare a scăzut - cu 42,6%, traficul în reţelele internaţionale de ieșire s-a diminuat cu 33,3%, traficul generat către alte reţele fixe - cu 29,7%, traficul către reţelele mobile – cu 17,5%. Urmare a acestei evoluții, traficul mediu lunar de voce per abonat (MoU) a scăzut cu 18,2% și a alcătuit 88 minute (1 oră şi 28 minute).

Venitul mediu lunar per abonat (ARPU) a scăzut cu 18,8% și a constituit 21,4 lei. S.A.”Moldtelecom” a înregistrat un ARPU de 22,2 lei (în scădere cu 19,7%), iar furnizorii alternativi – un ARPU cumulativ de 15,3 lei (în scădere cu 6,5%).

La sfârșitul perioadei de raportare, cota de piață a S.A.”Moldtelecom”, în funcție de volumul veniturilor înregistrate, a fost de 92,4%.

5 decembrie 2022

Ultima actualizare: 5/12/2022