Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

20 Iulie, 2024

ANRCETI participă la Forumul Regional de Reglementare pentru Europa 2023

În perioada 28-29 septembrie curent, directorul Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI), Sergiu Gaibu, participă la Forumul Regional de Reglementare pentru Europa 2023, organizat de către Biroul pentru Europa al Uniunii Internaționale de Telecomunicații (ITU – International Telecommunication Union) și Agenția pentru Comunicații Electronice și Servicii Poștale din Muntenegru (EKIP), care se desfășoară în or. Budva, Muntenegru. Tematica forumului din acest an este ”Conectivitatea universală în Europa: starea actuală și perspectivele de viitor”. Evenimentul reunește reprezentanți ai autorităților europene de reglementare a comunicațiilor electronice, ai ministerelor de resort, industriei, mediului academic, băncilor de dezvoltare etc.

Acest eveniment oferă o oportunitate unică de dialog la nivel înalt cu părțile interesate privind strategiile și politicile care vizează dezvoltarea serviciilor în bandă largă, provocările și oportunitățile oferite de rețelele de mare viteză, măsurile concrete de reglementare flexibile și colaborative pe domeniile: tehnologiile și tendințele pieței, viitorul reglementării în era digitală, informarea, protecția și drepturile consumatorilor, pașii viitori către piața unică digitală a UE etc.

Totodată, Sergiu Gaibu participă la primul atelier comun organizat de ITU în colaborare cu Grupul Euro-mediteranean de reglementare a comunicațiilor electronice (EMERG) și Grupul regulatorilor în domeniul comunicațiilor electronice din țările Parteneriatului Estic (EaPeReg), în cadrul cărora vor aborda tematica: ”Consolidarea infrastructurii și serviciilor în bandă largă în Europa și alte regiuni”. Acest atelier este organizat în rezultatul unei declarații comune semnate de aceste organisme internaționale în timpul Simpozionului global pentru autorități de reglementare 2023 (GSR2023) și urmărește continuarea angajamentului pentru o colaborare sporită în domeniul cartografierii infrastructurii și serviciilor în bandă largă.

Prin aceste atelier, ITU, EMERG și EaPeReg urmăresc să faciliteze schimbul de bune practici, să contribuie la identificarea instrumentelor eficiente de cartografiere a infrastructurii și serviciilor în bandă largă în regiunile participante. În cadrul acestei sesiuni de lucru Moldova a prezentat conceptul de creare a Punctului Focal Unic pentru cartografierea infrastructurii, inclusiv a celei de comunicații electronice.

Sergiu Gaibu, de asemenea a avut o întrevedere bilaterală cu Cosmas Luckyson Zavazava, directorul Biroului de Dezvoltare a Telecomunicațiilor din cadrul ITU. În cadrul întrevederii a fost discutate progresele și proiectele de dezvoltare din Republica Moldova și posibilitățile de cooperare și schimb de experiență.

ITU este un organ de specialitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU) în cadrul căruia guvernele şi sectorul privat din ţările membre ale ONU realizează coordonarea la nivel global a dezvoltării sectorului de telecomunicaţii. Republica Moldova a devenit ţară membră a ITU la 20 octombrie 1992.

EMERG este un grup a autorităților de reglementare a sectorului de comunicații electronice din regiunea mediteraneană și europeană, creat în 2008, care își propune să împărtășească experiențe și să asigure o mai bună consolidare și armonizare a principiilor de reglementare în zona mediteraneană.

EaPeReg este o platformă independentă, constitută la 11 septembrie 2012, la Chișinău, care are misiunea de a asigura un schimb permanent de informaţii şi experienţă între autoritățile de reglementare în domeniul comunicaţiilor electronice din țările Parteneriatului Estic (PaE) – Republica Moldova, Ucraina, Georgia Armenia și Azerbaidjan. armonizarea cadrului juridic din statele PaE cu standardele UE şi aplicarea celor mai bune practici europene de reglementare. ANRCETI este membră a EaPeReg din 2012.

29 septembrie 2023Ultima actualizare: 29/09/2023