Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

22 Aprilie, 2024

ANRCETI anunță ședință publică de aprobare a unor proiecte de hotărâri ale Consiliului de Administrație

Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI) anunţă pentru joi, 31 martie 2022, ora 10.00, şedinţa publică a Consiliului de Administraţie la care vor fi examinate şi supuse aprobării următoarele proiecte de Hotărâri ale Consiliului de Administrație al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei:
1) Proiectele de hotărâri ale Consiliului de Administraţie privind modificarea Obligaţiilor speciale preventive impuse furnizorilor de rețele de telefonie fixă și mobilă pe pieţele de terminare a apelurilor voce în reţelele de telefonie fixă și mobilă.

Conform Notei informative, proiectele respective au fost elaborate în temeiul art. 6 alin. (2) din Legea comunicațiilor electronice nr. 241/2007 în vederea implementării Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind reducerea tarifelor de furnizarea serviciilor de roaming internațional și a celor de apeluri internaționale între cele două state, semnat la Chișinău la 11 februarie 2022, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 103/2022.

Proiectele date au fost consultate public în perioada 28.02.2022 – 21.03.2022. Comentarii și propunerile la proiecte au parvenit din partea S.A.„Orange Moldova”, S.A.„Moldcell”, S.A.„Moldtelecom” și S.R.L. „Arax Impex”. Poziția ANRCETI este expusă în Sinteza recomandărilor la proiectele înaintate spre aprobare.

2) Proiectul de Hotărâre a Consiliului de Administrație al ANRCETI cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 126 din 02.06.2009 cu privire la stabilirea categoriilor de frecvenţe radio şi echipamente radio a căror utilizare este permisă fără obţinerea unei licenţe sau a permisului tehnic.

Conform Notei informative, acest proiect a fost elaborat în temeiul art. 26 alin. (12) lit. b) din Legea comunicațiilor electronice nr. 241/2007. Modificarea Hotărârii nr. 126/2009 este necesară în vederea armonizării la Decizia ECC/DEC(20)01 și este conformă prevederilor Recomandării ERC 70-03 care se referă la utilizarea dispozitivelor cu rază mică de acțiune, având în vedere că Republica Moldova este țară membră a CEPT.

Proiectul Hotărârii a fost expus spre consultare publică, de la data de 10.02.2022 până la data de 03.03.2022. Propuneri și obiecții la proiect nu au parvenit.

De asemenea, ANRCETI a solicitat, autorităților interesate, I.P. "Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio și Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale să avizeze proiectul de hotărâre. Atât I.P. ”SNMFR” cât și MIDR au informat ANRCETI despre lipsa de obiecții și propuneri.

3) Proiectul de Hotărâre a Consiliului de Administraţie al ANRCETI cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 54/2017 cu privire la regimul de autorizare generală și licențiere din domeniul comunicațiilor electronice. Conform Notei informative, proiectul respectiv a fost elaborat în temeiul art. 9 alin. (1) lit. a) și a art. 10 pct. (1), lit. a) din Legea comunicațiilor electronice nr. 241/2007 și Legii privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali nr. 220/2007 potrivit căreia persoanele juridice şi întreprinzătorii individuali se consideră înregistrați la data adoptării deciziei de înregistrare, precum și având în vedere că ANRCETI este conectată la Sistemul Informațional SIEGEAP și poate obține datele de înregistrare a solicitanților. Proiectul Hotărârii a fost expus spre consultare publică, de la data de 10.02.2022 până la data de 03.03.2022. Propuneri și obiecții la proiect nu au parvenit. De asemenea, ANRCETI a solicitat, autorităților interesate, Ministerul Justiției și Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale să avizeze proiectul de hotărâre. MIDR a informat ANRCETI despre lipsa de obiecții și propuneri.

4) Proiectul de Hotărâre a Consiliului de Administraţie al ANRCETI privind modificarea Hotărârii Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 8/2013 privind aprobarea Condițiilor tehnice și comerciale pentru implementarea portabilităţii numerelor în Republica Moldova.

Conform Notei informative, acest proiect a fost elaborat în temeiul art. 9 alin. (1) lit. a) din Legea comunicaţiilor electronice nr. 241/2007 și la solicitările furnizorilor, ținând cont de dezvoltările tehnologiilor comunicațiilor electronice, în special de faptul că deja pe piață sunt puse la dispoziția utilizatorilor finali și sunt conectate la rețelele de comunicații electronice echipamente terminale de comunicații electronice cu cartele eSIM incorporate care nu necesită introducerea sau înlocuirea unei cartele SIM fizice precum și de modificările operate în acest sens, prin Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI nr. 23 din 22.07.2021, la Regulamentul cu privire la furnizarea serviciilor de comunicaţii electronice accesibile publicului, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 48 din 10.09.2013.

Proiectul a fost expus spre consultare publică, de la data de 10.02.2022 până la data de 03.03.2022. Propuneri și obiecții la proiect nu au parvenit.

Ședința publică se va desfășura în regim online, prin intermediul aplicației Zoom. Detalii privind accesul la ședința publică, vor putea fi obținute în intervalul orelor 09.00-09.55 la adresa de e-mail: igor.mereuta@anrceti.md sau la tel.: 022251355.

28 martie 2022

Ultima actualizare: 29/03/2022