Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

26 Februarie, 2024

ANRCETI anunță consultarea publică a 2 proiecte de Hotărâri ale Consiliului de Administrație

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) expune pe pagina sa web oficială www.anrceti.md, pentru consultare publică, 2 proiecte de Hotărâri ale Consiliului de Administraţie:
1. Proiectul pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 34/2011 cu privire la aprobarea Regulamentului privind portabilitatea numerelor;
2. Proiectul pentru modificarea unor hotărâri ale Consiliului de Administraţie al ANRCETI.

Consultarea se va desfăşura până la 16 iunie 2022, aceasta fiind data limită de prezentare a recomandărilor pe marginea acestor proiecte.

Potrivit notei informative nr.1, prin acest proiect de hotărâre se propune operarea unui șir de modificări la Anexa Hotărârii Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 34/2011 cu privire la aprobarea Regulamentului privind portabilitatea numerelor, în special, în vederea continuării asigurării portabilității numerelor.

Potrivit notei informative nr. 2, prin proiectul respectiv se propune operarea modificărilor la Anexa Hotărârii Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 8/2013 privind aprobarea Condițiilor tehnice și comerciale pentru implementarea și realizarea portabilității numerelor în Republica Moldova precum și de aprobare a Actului Adițional la Acordul – General – Tip de organizare, operare, administrare şi întreţinere a bazei de date centralizate pentru implementarea şi realizarea portabilităţii numerelor în Republica Moldova aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI nr. 16/2013. De asemenea prin acest proiect se propune aprobarea Actului adițional nr. 3 la Acordul de organizare, operare, administrare şi întreţinere a bazei de date centralizate, care are ca obiect prelungirea acestui Acord.

Proiectele sus-menționate au drept scop oferirea, în continuare, a posibilității utilizatorilor finali de a-și schimba, la dorință, furnizorul de servicii de comunicații electronice accesibile publicului, cu păstrarea numărului de telefon.

Detalii suplimentare pe marginea documentelor expuse la consultare publică puteți obține la telefoanele: 022251303 D. Griciuc, șef DRAS, și 022251312, A. Baidauz, specialist DRAS.

Persoanele interesate pot expedia comentarii şi propuneri asupra proiectelor, în scris, la adresa poştală: bd. Ştefan cel Mare, 134, MD-2012, Chişinău, fax: (0 22) 222885 şi la adresa electronică: office@anrceti.md.

ANRCETI
27 mai 2022 

Ultima actualizare: 30/05/2022