Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

29 Noiembrie, 2023

ANRCETI anunță ședința publică de aprobare a proiectului hotărârii privind micșorarea tarifelor aplicate de către Î.S. ”Poșta Moldovei” pentru coletele poștale internaționale cu destinația România

Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI) anunță despre desfășurarea, la data de 30 decembrie 2022, ora 10.00, a ședinței publice de examinare și aprobare a proiectului Hotărârii Consiliului de Administrație cu privire la modificarea anexei 2 la HCA nr. 32/2022 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile poștale din sfera Serviciului poștal universal, furnizate de Î.S.”Poșta Moldovei”. Ședința va avea loc în format hibrid:

- în incinta ANRCETI, bd. Ștefan cel Mare 134B, et. 5, sala de ședințe și protocol și
- online, prin intermediul aplicației Zoom.

Proiectul respectiv a fost supus consultării publice în perioada 09.12.2022-23.12.2022. Propuneri și comentarii la proiectul supus consultării publice nu au parvenit.

Potrivit notei informative, elaborarea proiectului respectiv a fost impusă de semnarea Acordului bilateral între Î.S.”Poșta Moldovei” și C.N. ”Poșta Română” S.A., care prevede diminuarea cotelor părți teritoriale achitate între cele două părți. Proiectul de hotărâre propus spre consultare publică prevede diminuarea tarifelor aplicate de către Î.S. ”Poșta Moldovei” pentru coletele poștale internaționale cu destinația România - de la 290 lei/colet la 190 lei/colet și de la 50 lei/kg sau fracțiune de kg la 35 lei/kg sau fracțiune de kg. Tarifele noi pentru serviciile poștale din sfera Serviciului poștal universal urmează să intre în vigoare de la 01 ianuarie 2023.

Informații suplimentare despre proiect pot fi obținute la numerele de telefon: 022251303, D. Griciuc, șef DRAS, 022251334, P. Basiul, consultant DRAS.

Persoanele interesate pentru participarea online vor putea obține detalii despre accesul la ședința publică, în intervalul orelor 09.00-09.55 la adresa de e-mail:igor.mereuta@anrceti.md sau la tel.: 022251355.

Ultima actualizare: 26/12/2022