Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

06 Decembrie, 2023

ANRCETI atenționează furnizorii de servicii poștale despre obligația cu privire la raportarea datelor statistice

Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI) atenționează furnizorii de servicii poștale despre obligația transmiterii datelor statistice pentru perioada 01.01.2023-30.06.2023, până la data de 1 septembrie 2023, conform Hotărârii Consiliului de Administrație (HCA) nr. 33/2021, modificată prin HCA nr. 08/2023.

Potrivit HCA nr. 33/2021, toți furnizorii de servicii poștale sunt obligați să transmită datele statistice semestriale, conform formularului tipizat al Raportului statistic semestrial_Servicii poștale, asigurând completarea și transmiterea datelor prin intermediul Sistemului informațional ”Raportare on-line”, disponibil la adresa URL: http://raport.anrceti.md/. Acest sistem informațional este o platformă web care permite introducerea, colectarea, transmiterea și controlul datelor statistice primare, realizarea procesului de agregare, analiză, păstrare și arhivare a informației statistice, și permite acces doar utilizatorilor înregistrați.

Menționăm că perioada de prezentare a rapoartelor statistice a demarat, iar pentru accesarea sistemului de raportare http://raport.anrceti.md/ este necesară introducerea numelui utilizatorului și parolei, ce aparțin sistemului și care pot fi obținute prin transmiterea unei notificări la email-ul: tatiana.gandea@anrceti.md sau elena.nedin@anrceti.md (tel. 022251331), indicând datele despre furnizor, numele utilizatorului, datele de contact și adresa de email a persoanei desemnate de accesarea sistemului. Sistemul de raportare poate fi accesat prin intermediul unuia dintre browserele Mozilla FireFox sau Google Chrome.

Informații detaliate despre accesarea și utilizarea sistemului de raportare online, puteți obține de la T. Gândea, șef adjunct Direcția Reglementare și Analiză, tel: 022251357, 067399209 sau email: tatiana.gandea@anrceti.md.

26 iulie 2023

Ultima actualizare: 26/07/2023