Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

22 Aprilie, 2024

ANRCETI anunță consultarea publică a proiectului de analiză a pieţei de tranzit de trafic de în reţelele publice de telefonie și măsurile de reglementare preventivă a pieţei respective

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) expune pe pagina sa web oficială spre consultare publică proiectul de analiză a pieţei de tranzit de trafic în reţelele publice de telefonie (Piața 9) şi proiectul de hotărâre privind măsurile de reglementare preventivă a acestei pieţe. Data limită de prezentare a recomandărilor pe marginea documentelor expuse spre consultare este 15 noiembrie 2021.

Proiectele menționate au fost elaborate în conformitate cu prevederile art. 57 și art. 61 alin (1) din Legea comunicaţiilor electronice nr. 241/2007, care stabilesc că ANRCETI identifică pieţele relevante și efectuează analize pe aceste piețe, în termen de 3 ani de la stabilirea unei măsuri anterioare privind piețele respective, în scopul constatării existenței concurenței efective pe aceste piețe.

În nota informativă care însoţește aceste documente se menționează, că în rezultatul efectuării analizei, ANRCETI concluzionează că Piaţa 9 este în continuare susceptibilă reglementării preventive, iar S.A. „Moldtelecom” continuă să dețină puterea semnificativă pe această piață. Astfel, ANRCETI a ajuns la concluzia necesității menținerii obligațiilor speciale preventive, impuse anterior în sarcina acestui furnizor.

Persoanele interesate pot expedia comentarii şi recomandări asupra proiectelor supuse consultării publice, în scris, prin poştă pe adresa ANRCETI: bd. Ştefan cel Mare, 134, MD-2012, mun. Chişinău, prin fax: 022-222-885 sau prin e-mail la adresa: office@anrceti.md. Telefoane de contact: 022 251 303, D. Griciuc, șef DRAS, 022 251 334, P. Basiul, consultant DRAS, 022 251 337, V. Vozian, consultant DRAS.

25 octombrie 2021

Ultima actualizare: 25/10/2021