Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

22 Aprilie, 2024

În anul 2021, baza de abonați a operatorilor de servicii de telefonie mobilă a crescut

Datele statistice prezentate Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI), de către furnizorii de comunicații mobile, arată că, în anul 2021, numărul total al utilizatorilor serviciilor de telefonie mobilă a crescut, comparativ cu anul 2020, cu circa 598 mii (14,6%) și a totalizat 4,7 mil. Baza de utilizatori a companiei Orange Moldova s-a majorat cu 6,6% și a însumat peste 2,4 mil., numărul utilizatorilor companiei Moldcell a crescut cu 22,6% și a alcătuit peste 1,6 mil., iar numărul utilizatorilor companiei Moldtelecom-Unite s-a mărit cu 30,4% și a totalizat 599,4 mii. Rata de penetrare a serviciilor respective a crescut cu 20,6 puncte procentuale și a ajuns la 150,2%.

Analiza traficului de voce generat de utilizatori în perioada de raportare arată, că aceștia, au preferat să vorbească mai mult în alte rețele mobile. Astfel, volumul traficului generat către alte rețele mobile a crescut cu 18,4% și a însumat 1 mld. 647,7 mil. minute, volumul traficului realizat către rețele fixe s-a majorat cu 0,4% și a alcătuit 278,2 mil. minute, iar convorbirile direcționate către rețelele proprii au scăzut cu 3,7% și au totalizat 4 mld. 631,4 mil. minute. Volumul total al traficului generat în rețelele mobile a crescut cu 0,8% și a însumat 6 mld. 681,8 mil. minute.

Traficul mediu lunar (MoU) generat de un utilizator activ, în anul 2021, a scăzut cu 4,3% și a constituit 296 minute, iar durata medie a unui apel a fost de 1,97 minute. Un utilizator al companiei Orange Moldova a vorbit în mediu 335 minute, un client deservit de către Moldtelecom - 315 minute, iar cel deservit de Moldcell – 226 minute.

Volumul veniturilor obținute de furnizori, în anul 2021, a înregistrat o scădere de 0,9% și a însumat peste 2 mld. 889 mil. lei. Venitul mediu lunar per utilizator activ de telefonie mobilă (ARPU) a scăzut, față de anul 2020, cu 6,1% și a alcătuit – 66,4 lei. Orange Moldova a înregistrat un ARPU de 73,4 lei, Moldtelecom - de 59,8 lei, iar Moldcell - de 56,4 lei.

Cotele de piață, în funcție de cifra de afaceri, ale celor trei furnizori de telefonie mobilă au fost următoarele: Orange Moldova – 63,5%, Moldcell – 28,8% şi Moldtelecom – 7,7%.

25 martie 2022

Ultima actualizare: 28/03/2022