Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: +373 22 251-364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

29 Septembrie, 2022

ANRCETI anunță ședință publică de aprobare a unor proiecte de hotărâri ale Consiliului de Administrație

Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI) anunță pentru miercuri, 30 decembrie 2020, ora 10.00, desfășurarea ședinței publice în cadrul căreia vor fi examinate și supuse aprobării următoarele proiecte de hotărâri:
1. Proiectul privind aprobarea Programului de elaborare a actelor de reglementare pentru anul 2021 de către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei;
2. Proiectul privind măsurile de reglementare preventivă ale pieței de furnizare cu ridicata de servicii de acces local la puncte fixe;
3. Proiectul privind măsurile de reglementare preventivă ale pieței de furnizare cu ridicata de servicii de acces central la puncte fixe pentru produse de larg consum.
4. Proiectul privind retragerea măsurilor de reglementare preventivă a pieţei de furnizare cu ridicata a serviciilor de acces de înaltă calitate la puncte fixe;

Potrivit notei informative care însoțește primul proiect, acesta a fost elaborat în temeiul art.7 alin. (1) lit. a) din Legea nr.239/2008 privind transparenţa în procesul decizional şi al pct. 14 alin. 3) din Hotărârea Guvernului nr. 967/2016 cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional și are drept scop asigurarea transparenței procesului decizional din cadrul ANRCETI la executarea atribuţiilor de reglementare a domeniilor din competența ANRCETI. Proiectul în cauză prevede aprobarea a 8 acte normative. Recomandările parvenite în cadrul consultărilor publice pe marginea documentului respectiv se regăsesc în Sinteza recomandărilor.

Conform notei informative care însoțește proiectul doi și trei, ANRCETI publică Analiza pieţei de furnizare cu ridicata de servicii de acces local la puncte fixe și a pieței de furnizare cu ridicata de servicii de acces central la puncte fixe pentru produse de larg consum în a 5-ea iterație și expune pentru examinarea și aprobarea de către Consiliul său de Administrație a hotărârilor ce cuprind măsurile preventive pentru următoarele pieţe relevante:
- piața de furnizare cu ridicata de servicii de acces local la puncte fixe (Piața 4);
- piața de furnizare cu ridicata de servicii de acces central la puncte fixe pentru produse de larg consum (Piața 5).

Procesul de analiză a piețelor presupune parcurgerea a 3 etape: identificarea piețelor relevante, analiza în detaliu a piețelor și determinarea obligațiilor preventive care urmează a fi impuse/menținute.

Urmare a efectuării analizei privind identificarea Piețelor 4 şi 5, concluzia ANRCETI privind definirea pieţei de furnizare cu ridicata de servicii de acces local la puncte fixe și a pieței de furnizare cu ridicata de servicii de acces central la puncte fixe pentru produse de larg consum nu diferă de cea anterioară în ceea ce priveşte limitele pieţei. Totodată ANRCETI a găsit necesar ca în cadrul piețelor relevante date să definească câte două piețe subnaționale și să ajusteze măsurile preventive anterior impuse, în funcție de piața subnațională. Recomandările parvenite în cadrul consultărilor publice pe marginea proiectului menționat se regăsesc în Sinteza recomandărilor.

În nota informativă care însoțește al patrulea proiect, ANRCETI publică Analiza pieţei de furnizare cu ridicata a serviciilor de acces de înaltă calitate la puncte fixe (Piața 6) în a 5-ea iterație și expune pentru examinarea și aprobarea de către Consiliul său de Administrație a hotărârii privind retragerea măsurilor preventive de pe piața relevantă.

Procesul de analiză a piețelor presupune parcurgerea a 3 etape: identificarea piețelor relevante, analiza în detaliu a piețelor și determinarea obligațiilor preventive care urmează a fi impuse/menținute. Urmare a efectuării analizei privind identificarea Pieței 6, concluzia ANRCETI a fost că această piață nu mai întrunește condițiile necesare pentru reglementarea ei ex-ante, fiind propusă retragerea măsurilor impuse anterior. Recomandările parvenite în cadrul consultărilor publice pe marginea proiectului menționat se regăsesc în Sinteza recomandărilor.

Toate proiectele au fost supuse consultării publice pe site-ul oficial al ANRCETI www.anrceti.md în perioada 25.11.2020 – 15.12.2020 și 27.11.2020- 18.12.2020. Informații suplimentare puteți obține la tel.: 022251303.

Amintim că ședința se va desfășura în regim online, prin intermediul aplicației Zoom. Persoanele interesate vor putea obține acces în intervalul orelor 09.30-10.30 la adresa de e-mail: igor.mereuta@anrceti.md sau la tel.: 022 251 355, 079899799.

24.12.2020

Ultima actualizare: 28/12/2020