Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

06 Decembrie, 2023

ANRCETI participă la ședința plenară a Grupului autorităților europene de reglementare în domeniul serviciilor poștale

Săptămâna curentă, Sergiu Gaibu, directorul Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI), participă la ședința plenară a Grupului autorităților europene de reglementare în domeniul serviciilor poștale (ERGP) care se desfășoară în Larnaca, Republica Cipru.

Agenda de lucru a evenimentului prevede discuții pe marginea Programului de lucru pentru anul 2024, precum și analiza unor rapoarte prezentate de Grupurile de lucru din cadrul ERGP privind efectele modernizării/adaptării serviciului universal, instrumente de sustenabilitate și finanțare, analiza indicatorilor poștali de bază, livrarea transfrontalieră de colete etc. Totodată, Sergiu Gaibu participă și la un atelier de lucru CEFTA (Acordul de Liber Schimb Central-European), dedicat implementării regulamentului privind serviciile de livrare transfrontalieră de colete.

ERGP este grupul consultativ al Comisiei Europene care are misiunea de a contribui la consolidarea pieței interne a serviciilor poștale și de a asigura aplicarea consecventă a legislației relevante. ERGP facilitează cooperarea între autoritățile naționale de reglementare (ANR) independente și între acestea și Comisie.

ANRCETI are statut de observator permanent în cadrul ERGP, ceea ce permite evaluarea noilor tendințe de pe piața serviciilor poștale, analiza practicilor de reglementare și preluarea experienței regulatorilor din țările Uniunii Europene.

24 iunie 2023

Ultima actualizare: 26/06/2023