Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: +373 22 251-364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

29 Septembrie, 2022

Controalele efectuate de către ANRCETI în anul 2020

În anul 2020, Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) a efectuat 87 controale, în cadrul cărora a fost verificat gradul de respectare de către furnizorii de reţele şi servicii publice de comunicaţii electronice și comunicații poștale a prevederilor actelor legislative, normative și de reglementare (50 controale), precum și segmentul siguranța ocupațională (37 controale).

Drept urmare a efectuării controalelor dar și a examinării faptelor invocate de utilizatori în petițiile remise către ANRCETI, s-a constatat că din totalul petițiilor întemeiate, 89% au fost soluționate în favoarea utilizatorilor finali.

În urma controalelor efectuate de ANRCETI, cele mai frecvente abateri depistate în cadrul controalelor au fost următoarele: încălcarea de către furnizori a condițiilor autorizării generale (39%), nerespectarea prevederilor legale din domeniul securității și sănătății în muncă (19%), necorespunderea cu prevederile legale a contractelor încheiate cu utilizatorii finali (14%), lipsa înregistrării traseelor liniilor de cablu (rețelelor) la autoritatea administrației publice locale (11%), imposibilitatea prezentării datelor solicitate de către organele împuternicite, care exercită activitatea operativă de investigații (8%), furnizarea serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului în lipsa actelor permisive (6%), încălcarea condițiilor de licență (3%).

Precizăm, că în privința a 13 furnizori au fost emise prescripții prin care au fost acordate termene pentru remedierea încălcărilor admise. Menționăm că toți furnizorii au înlăturat încălcările fie în timpul desfășurării controlului, fie în termenele stabilite de către ANRCETI.

Totodată, ANRCETI, în calitate de organ de constatare a contravențiilor în domeniile din competența sa, a constatat în perioada de referință 63 de contravenții. Cauzele contravenționale inițiate de ANRCETI au vizat 36 persoane juridice și 27 persoane fizice.

Drept temei pentru pornirea cauzelor contravenționale au servit: 44 sesizări parvenite din partea furnizorilor de rețele și servicii de comunicații electronice, a organelor de asigurare a ordinii publice şi alte organe abilitate.

În rezultatul examinării a 61 de cauze contravenționale, s-a constatat că marea majoritate a contravenienților au încălcat regulile de protecție a liniilor și instalațiilor de comunicații electronice. Pentru încălcările comise persoanele respective au fost sancționate conform Codului Contravențional nr. 218/2008 cu amenzi de la 12 la 240 de unități convenționale (de la 600 lei la 12000 lei), suma amenzilor totalizând 316800 lei.

22 ianuarie 2021

Ultima actualizare: 22/01/2021