Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

23 Iunie, 2024

Numărul petițiilor examinate de ANRCETI a scăzut în anul 2019

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) a înregistrat și examinat 182 petiții, primite de la utilizatorii de comunicații electronice și servicii poștale, în scădere cu circa 32% față de anul 2018, arată raportul privind petiţiile examinate de către ANRCETI în decursul anului 2019.

Din numărul total al petițiilor examinate de către specialiștii ANRCETI, 91,2% (166 petiții) au vizat serviciile de comunicații electronice, iar 8,8% (16 petiții) au alcătuit petițiile legate de furnizarea serviciilor poștale. Conform raportului, cei mai mulți utlilizatori au fost nemulțumiți de calitatea serviciilor de acces la Internet (58 petiții), semnalând probleme legate de suma înaintată spre achitare (12 petiții), suspendarea temporară a serviciilor (9 petiții), viteza de acces la Internet (7 petiții), condițiile de furnizare a serviciilor (7 petiții), modificarea tehnologiei utilizate (4 petiții) etc. Problemele semnalate de utilizatorii serviciilor poștale au fost legate de termenul de livrare a trimiterilor poștale și deteriorarea lor.

Cele mai multe petiții au vizat activitatea S.A. „Moldtelecom” (60 petiţii), S.A. „Orange Moldova” (41 petiții), S.A. „Moldcell” (34 petiții), Î.S. ”Poșta Moldovei (16 petiții), S.R.L. ”StarNet Soluții” (11 petiții) și alți furnizori (20 petiții).

Conform raportului, toate petițiile înregistrate la ANRCETI au fost examinate în termenul și modul stabilit de legislația relevantă. Petițiile întemeiate (26) au fost soluționate în favoarea consumatorilor, în celelalte cazuri specialiștii ANRCETI le-au oferit petiționarilor recomandări corespunzătoare pentru problemele semnalate.

Cu referință la solicitările de informații și consultațiile oferite prin intermediul liniei telefonice instituționale 080080080, autorii raportului menționează că au fost acordate consultații la 434 de adresări, din ele doar 96 au vizat competența ANRCETI, iar la celelalte 338 apeluri au fost oferite recomandările de rigoare.

Amintim că, din 1 aprilie 2019, ANRCETI examinează și soluționează petițiile în baza Codului Administrativ al Republicii Moldova nr. 116 din 19 iulie 2018.

22 ianuarie 2020 

Ultima actualizare: 22/01/2020