Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

17 Aprilie, 2024

ANRCETI anunță consultarea publică a proiectului Programului de elaborare a actelor normative pentru anul 2023

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) a expus astăzi, 02 decembrie, pe pagina sa web oficială www.anrceti.md, spre consultare publică proiectul hotărârii Consiliului de Administraţie cu privire la aprobarea Programului de elaborare a actelor normative ale ANRCETI pentru anul 2023 (în continuare – Program). Consultarea se va desfăşura până la data de 23 decembrie 2022, aceasta fiind data limită pentru prezentarea propunerilor asupra documentului.

Proiectul Programului a fost elaborat în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la procedurile de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 967 din 09.08.2016 și are drept scop asigurarea transparenței în procesul de elaborare și aprobare a hotărârilor și deciziilor ANRCETI.

Programul include 17 proiecte de acte normative, care au menirea să dezvolte și să actualizeze cadrul de reglementare a comunicațiilor electronice și comunicațiilor poștale, conform prevederilor Legii comunicațiilor electronice nr. 241/2007 și Legii comunicațiilor poștale nr. 36/2016.

În nota informativă care însoțește documentul se menționează că, prin proiectul respectiv ANRCETI își propune ca în anul 2023 să revizuiască hotărârea cu privire la regimul de autorizare generală și licențiere în domeniul comunicațiilor electronice, hotărârea privind stabilirea categoriilor de frecvențe radio a căror utilizare este permisă fără obținerea unei licențe sau a permisului tehnic, stabilirea măsurilor de reglementare preventivă a pieței de terminare a apelurilor voce în rețelele individuale de telefonie fixă (Piața 3-iterația 6) precum și de terminare a apelurilor voce în rețelele de telefonie mobilă (Piața 7-iterația 6). Deasemenea se propune elaborarea documentelor pentru organizarea și desfășurarea concursului pentru eliberarea licențelor de utilizare a frecvențelor și canalelor radio în banda de frecvențe 2100 MHz în scopul furnizării rețelelor și/sau serviciilor de comunicații electronice mobile celulare terestre, etc.

Persoanele interesate pot expedia comentarii şi recomandări asupra proiectului supus consultării publice, în scris, prin poştă pe adresa ANRCETI: bd. Ştefan cel Mare, 134, MD-2012, mun. Chişinău, prin fax: 022-222-885 sau prin e-mail la adresa: office@anrceti.md. Informaţii suplimentare despre proiect le puteţi obţine la telefonul 022 251 303, D. Griciuc, 022 251 312, A. Baidauz.

02 decembrie 2022

Ultima actualizare: 4/12/2022