Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

26 Februarie, 2024

Anunț privind inițierea elaborării actelor de reglementare pentru implementarea Legii nr. 77/2023 pentru modificarea Legii comunicaţiilor poştale nr. 36/2016

Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI) informează furnizorii de servicii poștale cu privire la adoptarea și publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a Legii nr. 77/2023 pentru modificarea Legii comunicaţiilor poştale nr. 36/2016.

În conformitate cu art. II alin. (2) din Legea 77/2023, ANRCETI, în termen de 6 luni de la data publicării legii date, urmează să aducă actele sale de reglementare în concordanţă cu legea menționată.

Ținând cont de cele expuse, ANRCETI anunță inițierea procesului de aducere în concordanță a actelor sale de reglementare în corespundere cu prevederile Legii nr. 77/2023 pentru modificarea Legii comunicaţiilor poştale nr. 36/2016. În vederea facilitării procesului respectiv, ANRCETI invită la o ședință de lucru reprezentanții furnizorilor de servicii poștale.

Şedința va avea loc pe 26 iunie 2023, ora 14:00, în incinta ANRCETI (bd. Ştefan cel Mare 134, et.5, sala de şedințe şi protocol).

Detalii suplimentare despre ședință pot fi obținute la telefoanele: 022 251 303 - D. Griciuc, șef DRA, și 022 251 334 - P. Basiul, consultant DRA.  

Ultima actualizare: 21/06/2023