Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

25 Februarie, 2024

Indicatorii pieței serviciilor de telefonie fixă continuă să scadă

În primele trei luni ale anului curent, pe piaţa serviciilor de telefonie fixă a continuat diminuarea numărului de abonaţi, a traficului de voce și a vânzărilor serviciilor respective, tendinţă ce se menține pe această piață mai mulți ani la rând. Astfel, numărul de abonați a scăzut, față de sfârșitul anului 2021, cu 0,8% și a totalizat peste 991,9 mii, traficul de voce generat de abonați s-a diminuat, comparativ cu primul trimestru al anului trecut, cu 20,5% și a însumat 225,4 mil. minute, iar volumul vânzărilor acestor servicii a scăzut cu 12,8% şi a alcătuit circa 78 mil. lei.

Potrivit datelor prezentate Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) de către furnizorii activi de servicii de telefonie fixă, numărul total de abonaţi ai SA „Moldtelecom” s-a micșorat cu 0,8% și a alcătuit 886,2 mii, iar numărul cumulat de abonaţi al furnizorilor alternativi de telefonie fixă a înregistrat o scădere de 0,7% şi a însumat circa 105,7 mii. În urma acestei evoluții, rata de penetrare a serviciilor de telefonie fixă, raportată la 100 de locuitori ai republicii, nu a suferit schimbări, constituind 38,1%.

Diminuarea volumului total al traficului de voce în reţelele fixe a fost determinată de diminuarea tuturor tipurilor de trafic. Astfel, traficul iniţiat către rețelele internaționale a scăzut cu 15,4%, în rețelele internaționale de intrare a scăzut cu 28,6%, traficul efectuat în reţelele fixe s-a micșorat cu 25,7%, iar traficul către reţelele mobile – cu 5,8%. În consecință, traficul mediu lunar de voce per abonat (MoU) s-a diminuat cu 20,2% şi a alcătuit 115,3 minute.

Dinamică negativă a vânzărilor a condus la micșorarea venitului mediu lunar per abonat (ARPU) cu circa 10,4%, acesta alcătuind 21,1 lei. SA „Moldtelecom” a înregistrat un ARPU de 27,1 lei, iar furnizorii alternativi – un ARPU mediu de 17,4 lei.

La sfârșitul primului trimestru al anului 2022, cota de piaţă a SA „Moldtelecom”, în funcție de cifra de afaceri, a alcătuit 92,9%, în scădere cu 0,6 p.p.

20 iunie 2022

Ultima actualizare: 20/06/2022