Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

22 Iunie, 2024

48 de persoane au fost sancționate pentru comiterea contravențiilor în domeniul comunicațiilor electronice

În anul 2022, Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI), în calitate de organ de constatare a contravențiilor din domeniile de competență, a sancționat, conform prevederilor Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008 (Codul nr. 218/2008), 48 de persoane fizice și juridice pentru comiterea contravențiilor în domeniul comunicațiilor electronice.

Prin procesele-verbale întocmite, ANRCETI a constatat că 30 persoane fizice și juridice au încălcat regulile de protecție a liniilor și instalațiilor de comunicații electronice. Pentru comiterea acestor încălcări persoanele respective au fost sancționate, conform art. 250 alin. (6) din Codul nr. 218/2008, cu amenzi de la 30 la 240 unități convenționale ( de la 1500 până la 12000 lei).

Alte 10 persoane fizice și juridice au deteriorat din imprudenţă liniile, instalaţiile, echipamentele de comunicaţii electronice sau poştale, fapt pentru care au fost sancționate, conform art. 255 alin. (1) din Codul nr. 218/2008, cu amenzi de la 10 la 100 unități convenționale (de la 500 lei până la 5000 lei).

Alte încălcări constatate de către ANRCETI au fost: nerespectarea condiţiilor de autorizare generală de către furnizorii de reţele/servicii de comunicaţii electronice (art. 247 alin. (1) din Codul nr. 218/2008), împiedicarea activităţii ANRCETI (art. 259²), utilizarea fără licenţă şi fără permis tehnic a canalelor, a frecvenţelor radio (art. 248 alin. (1)), executarea lucrărilor de construcţie în zonele de protecţie a liniilor, cablurilor şi instalaţiilor de comunicaţii electronice fără autorizaţia proprietarului acestor linii, cabluri şi instalaţii (art. 250 alin. (7)). Pentru aceste încălcări, persoanele respective au fost sancționate cu amenzi de la 30 la 300 unități convenționale (de la 1500 lei până la 15000 lei).

Astfel, în perioada ianuarie - decembrie 2022, în rezultatul examinării cauzelor contravenționale pornite de către ANRCETI, au fost aplicate sancțiuni sub formă de amendă în valoare totală de 212100 lei. Amenzile aplicate sunt încasate integral la bugetul public național.

20 ianuarie 2022

Ultima actualizare: 30/01/2023