Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

22 Aprilie, 2024

ANRCETI anunță ședința publică de aprobare a tarifelor aplicate pentru utilizarea rețelei poștale publice a Î.S.”Poșta Moldovei”

Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI) anunță pentru data de 24 februarie 2022, ora 10.00 ședința publică de aprobare a tarifelor aplicate pentru utilizarea rețelei poștale publice a Î.S.”Poșta Moldovei”.

Proiectul de hotărâre, însoțit de Nota informativă, a fost expus pe pagina Web oficială a ANRCETI spre consultare publică de la data de 10.01.2022 până la data de 31.01.2022 inclusiv.
Pe parcursul perioadei de consultare publică, în adresa ANRCETI, nu au parvenit obiecții și propuneri la proiectul respectiv.

Tarifele pentru utilizarea reţelei poştale publice a Î.S.”Poșta Moldovei” au ca scop dezvoltarea concurenței în sectorul comunicațiilor poștale, prin stabilirea de tarife orientate la costuri pentru utilizarea rețelei poștale a Î.S.”Poșta Moldovei” de către alți furnizori de comunicații poștale pentru prestarea propriilor servicii de comunicații poștale.

Informaţii suplimentare despre proiectul respectiv pot fi obţinute la tel: 022 251 303 – D. Griciuc și 022 251 334 – P. Basiul.

Ședința se va desfășura în regim online, prin intermediul aplicației Zoom. Detalii privind accesul la ședința publică, pot fi obținute de la I. Mereuță, cu datele de contact: e-mail: igor.mereuta@anrceti.md sau tel.: 022 251 355, în intervalul orelor 09.00-09.55.

Ultima actualizare: 18/02/2022