Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

22 Aprilie, 2024

Mai multe persoane fizice și juridice au fost sancționate pentru încălcarea regulilor de protecție a liniilor și instalațiilor de comunicații electronice, dar și pentru nerespectarea condițiilor de autorizare generală

Potrivit datelor Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI), în anul 2021, autoritatea în calitate de organ de constatare a contravențiilor în domeniile din competența sa, a constatat 76 de contravenții. Cauzele contravenționale inițiate de ANRCETI au vizat 52 persoane juridice și 24 persoane fizice.

În rezultatul examinării cauzelor contravenționale (75), specialiștii ANRCETI au constatat: 42 de încălcări ale regulilor de protecție a liniilor și instalațiilor de comunicații electronice și 17 cazuri de nerespectare a condițiilor de autorizare generală de către furnizorii de rețele/servicii de comunicații electronice. Persoanelor respective le-au fost aplicate amenzi, conform Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008 (în continuare CC nr. 218/2008), de la 30 unități convenționale (u.c.) la 240 u.c. (de la 1500 lei până la 12000 lei).

De asemenea au fost depistate 5 cazuri de omitere a executării prescripției cu privire la remedierea abaterilor de la reglementările în domeniul comunicațiilor poștale sau de la normele tehnice privind mijloacele radioelectrice utilizate în scopuri civile care emit unde electromagnetice, 4 cazuri de deteriorare intenționată a liniilor, instalațiilor, echipamentelor de comunicații electronice și poștale, 2 cazuri de nerespectare a prescripției privind remedierea încălcării obligațiilor stabilite în condițiile de autorizare generală, 2 cazuri de instalare sau utilizare a stațiilor de radiocomunicații, inclusiv a antenelor de emisie, fără coordonarea cu organul abilitat și fără obținerea de la acesta a autorizației de utilizare, precum și alte încălcări, care au fost sancționate cu amenzi de la 24 la 300 de u.c. (de la 1200 lei până la 15000 lei).

ANRCETI a mai emis decizii de sancționare a unui caz de conectare neautorizată sau admitere a conectării neautorizate la rețelele de comunicații electronice, a unui caz de executare a lucrărilor în domeniul comunicațiilor electronice fără acordul proprietarului terenului sau al unui alt bun imobil ori în lipsa hotărârii judecătorești privind executarea acestor lucrări, a unui caz de executare a lucrărilor de construcție în zonele de protecție a liniilor, cablurilor și instalațiilor de comunicații electronice fără autorizația proprietarului acestor linii, cabluri și instalații și a unui caz de emisie electromagnetică intenționată, care produce perturbații prejudiciabile altor mijloace tehnice de radiocomunicații, fiind sancționați cu amenzi contravenționale de la 42 până la 300 u.c. (de la 2100 lei până la 15000 lei).

Pentru aceste încălcări, în anul 2021, contravenienții au fost sancționați cu amenzi în sumă de 391250 lei (7825 u.c.), suma respectivă fiind încasată integral la bugetul public național.

18 februarie 2022

Ultima actualizare: 18/02/2022