Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

26 Octombrie, 2021

ANRCETI anunță consultarea publică a proiectului de hotărâre cu privire la raportarea de date statistice de către furnizorii de servicii poștale

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) a expus astăzi pe pagina web www.anrceti.md spre consultare publică proiectul Hotărârii Consiliului de Administraţie (HCA) cu privire la raportarea unor date statistice de către furnizorii de servicii poștale, care prevede aprobarea a două formulare tipizate: Raportul statistic trimestrial SP-1 (Anexa 1) word:  xlsx:  și Raportul statistic anual SP-2 (Anexa 2) word:  xlsx:  ale furnizorilor de servicii poștale, precum și a Instrucţiunilor (Anexa 3 și Anexa 4) cu privire la modul de completare a acestor formulare. Consultarea proiectului se va desfăşura până la 01.10.2021, aceasta fiind data limită de prezentare a recomandărilor pe marginea documentului.

 Potrivit notei informative care însoțește proiectul, acesta a fost elaborat în temeiul prevederilor Legii comunicațiilor poștale nr. 36 din 17.03.2016 (în continuare - Legea nr. 36/2016), care stabilește că ANRCETI poate impune furnizorilor de servicii poştale obligaţia de a transmite periodic anumite categorii de informaţii în vederea realizării unor rapoarte statistice cu privire la furnizarea de servicii poştale.

Proiectul menționat stabilește prezentarea trimestrială a unui set de indicatori generali cu privire la activitatea și rețeaua furnizorilor de servicii poștale, necesari ANRCETI pentru analiza generală a situației pe piața serviciilor poștale, precum și prezentarea anuală a unui set de indicatori detaliați cu privire la traficul de servicii poștale prestate de către furnizori și veniturile obținute din vânzarea serviciilor prestate, necesari pentru monitorizarea pieței serviciilor poștale, a evoluțiilor pe această piață și elaborarea de rapoarte statistice anuale, care să ofere publicului o informație amplă și exactă despre piața serviciilor poștale. Totodată, pentru prezentarea Raportului statistic anual ANRCETI propune un termen mai extins (1,5 luni), astfel încât furnizorii să aibă la dispoziție timp suficient pentru agregarea și prezentarea informațiilor solicitate.

Având în vedere multitudinea de modificări atât de formă, cât și de conținut ale formularelor noi, față de formularele aprobate anterior prin HCA nr. 19/2016, specialiștii ANRCETI consideră oportună abrogarea HCA nr. 19/2016 și aprobarea unei hotărâri noi.

Persoanele interesate pot expedia comentarii şi recomandări asupra proiectului supus consultării publice, în scris, prin poştă la adresa ANRCETI: bd. Ştefan cel Mare, 134, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova, prin fax: 022-222-885 şi/sau la adresa de e-mail: office@anrceti.md. Informaţii suplimentare despre proiect le puteţi obţine la tel: 022 251 303, D. Griciuc, șef DRAS și 022 251 334, P. Basiul, consultant DRAS.

17 septembrie 2021 

Ultima actualizare: 17/09/2021