Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

26 Octombrie, 2021

ANRCETI aniversează 20 de ani de activitate!

Timp de 20 de ani, Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI) reglementează și contribuie la dezvoltarea celui mai dinamic sector din economia țării noastre – sectorul tehnologiei informațiilor și comunicațiilor (TIC), asigurând implementarea strategiei de dezvoltare a acestuia și monitorizând respectarea legislației de către furnizorii de rețele și servicii de comunicații electronice.

Piața serviciilor de comunicații electronice a cunoscut de-a lungul anilor numeroase schimbări și transformări, iar prin reglementările aprobate de ANRCETI am reușit să avem astăzi o piață liberă, cu servicii accesibile și de calitate, puse la dispoziția tuturor utilizatorilor.

Sectorul TIC se schimbă mai rapid decât oricare alt sector al economiei naționale, deaceea în fața ANRCETI apar tot mai multe provocări, fapt care ne impune să luăm decizii judicioase care să contribuie în mod direct la dezvoltatea acestor domenii.

Comunicațiile poștale, accesul pe proprietăți și utilizarea partajată a infrastructurii sunt alte domenii reglementate de către ANRCETI. În acest sens, activitatea autorității în ultimii patru ani a fost axată nemijlocit pe elaborarea și adoptarea documentelor de reglementare a acestor două domenii.

Tot ceea cea a reușit ANRCETI în anii ce s-au perindat se datorează întregii echipe, tuturor celor care acum 20 de ani au pus temelia creării acestei instituții, partenerilor de dezvoltare, dar și furnizorilor care participă plenar la activitățile ANRCETI.

Primiți, stimați colegi, sincere felicitări și urări de bine cu ocazia jubileului de 20 de ani ai ANRCETI. Aducem mulţumiri tuturor pentru eforturile depuse întru afirmarea Agenţiei, onorarea sarcinilor şi obiectivelor acesteia. Vă urăm mult succes, prosperitate şi multă satisfacţie din activitatea pe care o desfășurați întru binele concetăţenilor noştri.

Cu respect,
Octavian RĂU
Director ANRCETI

17 august 2020

Ultima actualizare: 17/08/2020