Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

20 Iulie, 2024

Piața serviciilor poștale a înregistrat creșteri în anul 2023

Raportul statistic privind evoluția pieței serviciilor poștale în anul 2023, publicat de către Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI) pe pagina www.anrceti.md, arată că valoarea totală a veniturilor obținute pe piața serviciilor poștale a crescut, comparativ cu anul 2022, cu 14,7% și a însumat circa 485 mil. lei, iar traficul poștal total s-a majorat cu 2,6% și a însumat 45 476,1 mii de trimiteri poștale.

Potrivit raportului, traficul poștal intern a constituit 36 445,3 mii de trimiteri poștale, cu 1,6% mai puțin față de anul precedent, generând venituri de circa 169,5 mil. lei, în descreștere cu 10,7%, față de anul trecut, în timp ce traficul poștal internațional primit/expediat a alcătuit 9030,8 mii de trimiteri poștale, cu 24% mai mult comparativ cu anul 2022, generând venituri în sumă de 301,8 mil. lei, cu 29,5% mai mult față de anul precedent.

Analiza traficului în anul 2023 arată că, cea mai mare pondere în structura traficului poștal intern o au trimiterile de corespondență (scrisori, imprimate, cărți poștale) – 93,1%, generând venituri care reprezintă circa 53,2% din volumul total al veniturilor din serviciile poștale interne. Totodată, în structura traficului poștal internațional trimiterile poștale internaționale primite constituie 83,8%, iar veniturile obținute din vânzarea acestora reprezintă 65,7% din total.

Deasemenea, în anul 2023, se atestă o majorare semnificativă a investițiilor efectuate în sectorul poștal, valoarea acestora atingând cifra de 54859,3 mil. lei, cu 42600,4 mii lei mai mult, comparativ cu anul precedent. Cea mai mare parte a investițiilor, în valoare de 49944,7 mii lei sau circa 91,0%, au alcătuit investițiile directe străine, care au contribuit la modernizarea și eficientizarea acestui sector, aducând beneficii pe termen lung pentru utilizatori și economia țării noastre.

Mai multe detalii privind evoluția pieței serviciilor poștale în anul 2023, accesați aici.

17 iunie 2024

Ultima actualizare: 17/06/2024