Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

22 Aprilie, 2024

ANRCETI anunță ședință publică de aprobare a două proiecte de hotărâri ale Consiliului de Administrație

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) anunţă pentru vineri, 19 noiembrie 2021, ora 10.00, şedinţa publică a Consiliului de Administraţie la care vor fi examinate şi supuse aprobării două proiecte de hotărâri:
1) proiectul (.pdf) privind măsurile de reglementare preventivă a pieței de tranzit de trafic în reţelele publice de telefonie (Piaţa 9);
2) proiectul (.pdf) privind modificarea unor hotărâri ale Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei.

Proiectul analizei (.pdf) pieţei de tranzit de trafic în reţelele publice de telefonie şi cel privind măsurile de reglementare preventivă a acestei pieţe (Piaţa 9) au fost supuse consultării publice în perioada 25.10.2021 – 15.11.2021. Comentarii şi propuneri la proiectele date nu au parvenit la ANRCETI.

Conform notei informative care însoţeşte documentele respective ANRCETI, în urma analizei Pieţei 9, a constatat că această piață este în continuare susceptibilă reglementării preventive, iar S.A.“Moldtelecom” continuă să deţină puterea semnificativă pe piaţa respectivă. Astfel, în urma analizei efectuate, ANRCETI a ajuns la concluzia necesităţii menţinerii obligaţiilor speciale preventive, impuse anterior în sarcina acestui furnizor.

Proiectul privind modificarea unor hotărâri ale Consiliului de Administraţie al ANRCETI prevede modificarea a două hotărâri: 1) HCA nr. 24/2016 cu privire la aprobarea Metodologiei de repartizare a costurilor de producție pentru servicii poștale rezervate și nerezervate și 2) HCA nr. 25/2016 cu privire la aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciile poștale din sfera serviciului poștal universal. Modificarea acestor hotărâri a fost impusă de modificările operate la Legea comunicațiilor poștale nr. 36/2016, prin Legea nr. 41/2020. Proiectul dat a fost supus consultării publice în perioada 20.10.2021 – 05.11.2021. Comentarii şi propuneri la proiectul dat nu au parvenit la ANRCETI.

În nota informativă care însoțește proiectul se menționează, că potrivit modificărilor operate, Metodologia de repartizare a costurilor de producție pentru servicii poștale rezervate și nerezervate va fi redenumită în Metodologia de repartizare a costurilor de producție pentru servicii din sfera serviciului poștal universal și din afara lui.

Totodată, au fost operate modificări și la forma de raportare de către Î.S. „Poșta Moldovei” a informației privind repartizarea costurilor, veniturilor și a capitalului angajat prin excluderea divizării în rapoarte a costurilor, veniturilor și capitalului angajat pe servicii rezervate și nerezervate. Astfel, în urma aprobării acestui document, Î.S”Poșta Moldovei” va prezenta raportele separat doar pentru servicii din sfera serviciului poștal universal și pentru servicii din afara sferei acestui serviciu, precum și pentru alte servicii poștale.

Ședința publică se va desfășura în regim online, prin intermediul aplicației Zoom. Detalii privind accesul la ședința publică, vor putea fi obținute în intervalul orelor 09.00-09.55 la adresa de e-mail: igor.mereuta@anrceti.md sau la tel.: 022-251-355.

16 noiembrie 2021

Ultima actualizare: 16/11/2021