Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

17 Aprilie, 2024

Piața serviciilor de televiziune furnizate contra plată prin tehnologia IPTV continuă să înregistreze creșteri în trimestrul II al anului 2020

Conform datelor statistice, agregate de Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI), pe piața serviciilor de televiziune (TV) furnizate contra plată (prin rețele de cablu și IPTV), în trimestrul II al anului 2020, s-a înregistrat o creștere a volumului total al vânzărilor, dar și al abonaților acestor servicii. Astfel, volumul vânzărilor serviciilor TV contra plată a crescut, comparativ cu perioada similară a anului 2019, cu 4,4 mil. lei (10,8%) și a însumat 45,5 mil. lei, iar numărul total de abonați s-a majorat, față de sfârșitul anului 2019, cu 11,7 mii (3,5%) și a alcătuit 347,2 mii.

Creșterea veniturilor provenite din vânzarea serviciilor TV contra plată a fost determinată de sporirea vânzărilor realizate de furnizorii care operează rețele IPTV. Volumul acestor vânzări a crescut, comparativ cu aceiași perioadă a anului 2019, cu 46,2% și a însumat 31,8 mil. lei. Totodată, vânzările realizate de furnizorii rețelelor de cablu au scăzut cu 29% și au totalizat 13,7 mil. lei. Urmare a acestei evoluții, venitul mediu lunar per abonat (ARPU) la serviciile TV contra plată a crescut cu 7,3% și a constituit 43,8 lei.

Majorarea numărului total de abonați a fost determinată de creșterea bazei de abonați a operatorilor rețelelor IPTV, care s-a extins cu 11,4% și a totalizat peste 201,1 mii. În același timp, baza de abonați la rețele prin cablu a scăzut cu 5,7% și a alcătuit puțin peste 146 mii. În consecință, rata de penetrare a serviciilor TV contra plată, raportate la 100 de gospodării (valoarea raportată la 100 gospodării este estimativă, în medie o gospodărie fiind formată din 3 persoane), a crescut cu 1,9 puncte procentuale și a alcătuit 39,4%.

Potrivit datelor prezentate ANRCETI de către 43 furnizori activi, la 30 iunie 2020, 57,9% din numărul total de abonați utilizau rețele IPTV, iar 42,1% - rețele TV prin cablu. Aceleași date arată că ponderea abonaților care recepționau semnalul TV în format digital a ajuns la 77,7%, iar ponderea celor care recepționau semnalul în format analogic a scăzut, alcătuind 22,3%.

Potrivit estimărilor ANRCETI, în perioada de raportare, cotele de piață ale furnizorilor de servicii TV contra plată, în funcție de cifra de afaceri s-au repartizat după cum urmează: Moldtelecom - 34%, TV BOX – 33%, Orange Moldova – 5%, cota cumulativă a celorlalți furnizori– a alcătuit 28%.

15 septembrie 2020

Ultima actualizare: 15/09/2020