Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

26 Octombrie, 2021

ANRCETI anunță consultarea publică a două proiecte de hotărâri ale Consiliului de Administrație

Agenția Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) a publicat astăzi pe pagina web oficială www.anrceti.md, spre consultare publică, două proiecte de hotărâri ale Consiliului de Administrație: 1) proiectul privind modificarea anexei la hotărârea cu privire la aprobarea Metodologiei de repartizare a costurilor de producție pentru servicii poștale rezervate și nerezervate (HCA nr. 24/2016), și 2) proiectul de modificare a anexei la Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciile poștale din sfera serviciului poștal universal (HCA nr. 25/2016). Consultarea publică se va desfăşura până la 10 septembrie curent, aceasta fiind data limită de prezentare a recomandărilor pe marginea documentelor respective.

Potrivit notei informative care însoțește primul proiect, acesta a fost elaborat în temeiul Legii comunicațiilor poștale nr. 36/2016, care a fost modificată recent prin Legea nr. 41/2020. Scopul modificării acestei hotărâri este de a o aduce în concordanță cu modificările operate la Legea nr. 36/2016, dat fiind faptul că limita de greutate pentru serviciile poștale dreptul cărora este rezervat furnizorului de serviciu poștal universal (art. 28 alin. 1 din Legea nr. 36/2016) a fost modificată de la 350g la 100g. Totodată, autorii propun modificarea termenului de prezentare a informațiilor prevăzute la pct. 7 din HCA nr. 24/2016, considerând justificate argumentele prezentate în solicitarea Î.S. ”Poșta Moldovei”.

În nota informativă care însoțește al doilea proiect se arată că, modificarea HCA nr. 25/2016 se impune a fi elaborată în urma modificărilor operate la HCA nr. 24/2016. Astfel, termenii de prezentare a informațiilor, prevăzuți în HCA nr. 25/2016, vor fi aduși în concordanță cu termenii de prezentare a informațiilor din HCA nr. 24/2016.

Persoanele interesate pot expedia comentarii şi recomandări asupra proiectelor supuse consultării publice, în scris, prin poştă la adresa ANRCETI: bd. Ştefan cel Mare, 134, MD-2012, Chişinău, prin fax: 022-222-885 şi/sau la adresa de e-mail: office@anrceti.md. Telefoane de contact: 022-251-303, 022-251-334.

14 august 2020

Ultima actualizare: 14/08/2020