Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

19 Septembrie, 2021

Tarif mai mic pentru serviciile de roaming în UE, proiect avansat în cadrul ANRCETI

La 01 iulie curent, a intrat în vigoare Regulamentul delegat UE 2021/654 de completare a Directivei (UE) 2018/1972 a Parlamentului European și a Consiliului privind stabilirea unui tarif unic de terminare a apelurilor voce în rețelele mobile și fixe la nivelul Uniunii Europene.

Astfel, Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației(ANRCETI) a avansat în discuții cu furnizorii de comunicații electronice mobile, cu privire la implementarea prevederilor Regulamentului menționat, scopul final al acestei iniţiative fiind reducerea tarifelor pentru apelurile internaţionale efectuate între utilizatorii finali din Uniunea Europeană şi cei din Republica Moldova. Această măsură ar crea oportunități reale privind reducerea tarifelor pentru serviciile de roaming internaţional de care ar putea beneficia cetățenii Republicii Moldova.

Furnizorii de comunicații electronice mobile și-au exprimat susținerea în vederea implementării prevederilor Regulamentului respectiv, însă au propus un set de măsuri de ordin legislativ și normativ, realizarea cărora ar diminua impactul financiar negativ asupra activității acestora.

ANRCETI va continua dialogul cu furnizorii de comunicații electronice mobile și instituțiile statului, și va depune diligența necesară în vederea implementării optime a acestui acord.

Ultima actualizare: 11/08/2021