Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

21 Mai, 2024

ANRCETI a aprobat trei proiecte de hotărâri în vederea implementării Legii 77/2023 privind modificarea Legii comunicațiilor poștale nr. 36/2016

În data de 8 august 2023 Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației a aprobat trei proiecte de hotărâre în vederea implementării Legii 77/2023, care modifică Legea comunicațiilor poștale nr. 36/2016. Unul din aspectele vizate este transpunerea unor prevederi ale Regulamentului (UE) 2018/644 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 aprilie 2018 privind serviciile de livrare transfrontalieră de colete. Urmare a acestui exercițiu se modifică modul de prezentare a informațiilor de către operatorii poștali, inclusiv vor furniza începând cu 1 ianuarie anul 2024 informații privind tarifele aplicate. ANRCETI va publica aceste tarife, într-un format ce va permite utilizatorilor compararea acestora în dependență de tipul trimiterii poștale și a adresei de destinație. Acest comparator va fi accesibil din trimestrul I 2024, după ce operatorii poștali vor transmite primul set de date. Un instrument similar a fost dezvoltat de către ANRCETI pe domeniul comunicațiilor electronice, care poate fi accesat de cetățeni pentru compararea tarifelor la serviciile date: https://comparator.anrceti.md/

Totodată, modificările vin în întâmpinarea operatorilor poștali prin simplificarea procedurilor de raportare și digitalizarea acestora și anume - a fost exclusă necesitatea prezentării semestriale a rapoartelor statistice, acestea urmează a fi prezentate prin intermediul platforme online doar o singură dată pe an.

Iată cele trei proiecte de hotărâri aprobate:
1. Proiectul privind prezentarea listei tarifelor aplicabile serviciilor de livrare de colete poștale. Proiectul are scopul de a stabili o structură transparentă și echitabilă a tarifelor aplicate pentru serviciile de livrare de colete, asigurând astfel un mediu competitiv și avantajos pentru toți furnizorii de servicii poștale.
2. Proiectul cu privire la raportarea de date statistice de către furnizorii de servicii poștale. Prin acest proiect, se urmărește centralizarea și analiza datelor statistice relevante pentru furnizorii de servicii poștale, facilitând astfel monitorizarea și evaluarea performanțelor acestora și implementarea unor măsuri îmbunătățite de reglementare.
3. Proiectul privind modificarea Hotărârii Consiliului de Administrație al ANRCETI nr. 16/2016 cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind plata de reglementare și monitorizare în domeniul comunicațiilor poștale. Acest proiect vine cu ajustări și actualizări ale Instrucțiunii pentru o mai bună conformitate cu prevederile Legii 77/2023, asigurând eficiența și transparența în procesul de reglementare și monitorizare a domeniului comunicațiilor poștale.

Aceste proiecte de hotărâri au fost elaborate în urma consultărilor publice și reprezintă eforturile ANRCETI de a se alinia la standardele și cerințele europene în domeniul serviciilor poștale și de a asigura un mediu favorabil pentru dezvoltarea acestui sector esențial al economiei.

Ultima actualizare: 10/08/2023